Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre og længere livskalitet

Frivillig forening NU HYGGER VI

Om donationen

Foreningen NU HYGGER VI har ca. 90 medlemmer i alderen 55-88 år. Foreningen arbejder på frivillig basis for at skabe tilbud til handicappede, demente og pårørende, udsatte, ensomme og ældre borgere i Egedal Kommune. En eftermiddag om ugen har foreningen mulighed for at bruge motionsrummet og alle bassiner i Ølstykke Svømmehal. Formålet er at skabe livsglæde, motion og hygge, og foreningen bestræber sig på, at der skal være plads til alle 60+ årige, der har behov for genoptræning, motion og socialt samvær. Med donationen kan aktiviteterne fortsætte i 2023.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frivillig forening NU HYGGER VI
Støttet beløb
35.500 kr., år 2022
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi ser forankringen i det stadig stigende medlemstal og de tilbagemeldinger vi får. Det er kun glade og positive mennesker. Desuden er medlemmerne meget imponeret over, at vi har et kontingent på 50 kr. om året. Det afholder ingen fra at kunne deltage, selv hvor pengene er små hos enlige, pensionister og demente par, der ellers skulle betale f.eks. 2 x 900 kr. årligt andre steder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Foreningen anser målet som værende opfyldt i høj grad. Med udgangen af 2021 var vi 55 medlemmer. Med udgangen af 2022 er vi nu 124 medlemmer og der kommer stadig flere og flere. Det indebærer, at vi i 2023 må opdele i 2 hold, samt ansøge om en udvidelse af tid i Ølstykke svømmehal. Vi oplever, at Lægehusene i komunen henviser patienter til at deltage i vore aktiviteter. Efter sommerferien i 2022 har vi også fået motionsrummet i kælderen (fittnes-maskiner) til rådighed i en time om onsdagen

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har via DGI uddannet 8 instruktører fra egne rækker - i alderen 65 år til 88 år. Disse 8 instruktører lægger selv en planlægning for de enkelte onsdage. Og indtil videre er det på frivilligt og ulønnet niveau i 2023. Uddannelsen er både for fittnes-øvelser og for vandgymnastil, afspænding i stort bassin som i varmtvandsbassin

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår