Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre Psykiatri Ungdom Aalborg

Bedre Psykiatri Ålborg

Om donationen

At være pårørende til psykisk syge kan være opslidende og tage hårdt på de nære omgivelser og relationer. Bedre Psykiatri i Aalborg er en forening, der blandt andet afvikler pårørendegrupper for børn af psykisk syge. Ved at deltage i en gruppe har de pårørende mulighed for at dele oplevelser og frustrationer samt møde ligestillede. For at øge synligheden og antallet af deltagere i pårørendegrupperne går denne donation til bl.a. reklamespot i fodboldklubben Aalborg Freja og forskellige events.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Ålborg
Støttet beløb
30.000 kr., år 2017
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter dette projekts afslutning har Bedre Psykiatri, Aalborg afd. ansøgt Tryg Fonden om en ny donation. Med stor glæde har vi modtaget en større donation, som har givet os mulighed for udvide vores tilbud til også at omfatte søskende til psykisk syge samt fortsætte tilbud til de voksne pårørende.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
BPU blev fusioneret med Bedre Psykiatri i foråret 2019. Dette betød naturligvis ændringer i profilering af ungdomsafdelingen. Profilering og udbredelse af kendskab til foreningen sker gennem sociale medier og kontakt til lokale medier. Derudover afholdes foredrag, tilbud om samtalegrupper samt ikke mindst aktive medspillere i forhold til både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I forhold til projektbeskrivelsen kan anføres følgende. Der er ikke benyttet reklamespots, men Bedre Psykiatri har været deltagere i events, som er arrangeret af beslægtede organisationer. Vi har ligeledes selv arrangeret relevante events . Det skal dog anføres, at Corona restriktioner i 2020 har sat en begrænsning for vores muligheder for tilbud om foredrag og andre events.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati