Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre Psykiatri Ungdom Aalborg

Bedre Psykiatri Ålborg

Om donationen

Bedre Psykiatri Aalborg hjælper unge pårørende til psykisk syge. For at nå ud til endnu flere pårørende, ønsker foreningen med denne donation at udbrede kendskabet til deres arbejde gennem sociale medier, kommunikationsmaterialer og deltagelse i diverse relevante arrangementer.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri Ålborg
Støttet beløb
11.500 kr., år 2018
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se beskrivelse i ovenstående rubrikker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
BPU kunne i foråret 2019 ikke få valgt en bestyrelse. På denne baggrund indgik BPU som en del af Bedre Psykiatri - Hovedorganisationen. I forbindelse med fusionen overgik nogle af BPUs medlemmer som frivillige i BP, men nogle af de unge faldt fra i løbet af sommeren og efteråret 2019. Der har ikke været behov for finansiering af de anførte aktiviteter. Projektet ønskes derfor afsluttet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se beskrivelsen i ovenstående rubrikker

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed