Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre samtaler i psykiatrien 2

Københavns Universitet og Psykiatrien Region Sjælland

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal sikre, at kommende speciallæger bliver godt uddannet i den patientcentrerede samtale, og skabe et godt samarbejde med patienterne. Mange psykiatriske samtaler er vanskelige, fordi en del af patientens symptomer eller træk forstyrrer kontakten mellem læge og patient. Forskerne vil derfor udvikle og afprøve en løsning med digitale lydoptagelser af patientsamtalerne, som efterfølgende bruges i vejledningssamtalerne af de kommende speciallæger. Det vil give gode cases at lære fra, og det vil spare ressourcer, da den speciallægestuderende og vejlederen ikke skal være til stede ved patientsamtalerne, og fordi optagelserne kan bruges til mange vejledningssamtaler. Der findes allerede en app – ”Mit Sygehus” fra Region Syddanmark – som kan bruges til at gøre optagelserne tilgængelige, og der vil blive udviklet vejledninger for lægernes brug af lydoptagelserne. Der vil blive gennemført en evaluering om det at bruge lydoptagelser fra patientsamtaler i uddannelsesvejledningen for at afgøre, om de app-baserede lydoptagelser er egnede som træningsredskab i psykiatrien.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Københavns Universitet og Psykiatrien Region Sjælland
Støttet beløb
992.250 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets tidslinje er blevet skubbet grundet COVID-19 og manglende adgang til læger og afsnit. Projektet er derfor fortsat undervejs med ny slutdato: 1. Juni 2022.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets tidslinje er blevet skubbet grundet COVID-19 og manglende adgang til læger og afsnit. Projektet er derfor fortsat undervejs med ny slutdato: 1. Juni 2022.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid-19 situationen har forsinket projektets fremdrift, men projektet er fortsat i gang og under udførelse. Dette anses som en ekstraordinær situation som ikke kunne have været håndteret anderledes.