Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre søvn til kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse

Om donationen

Donationen går til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve et søvnprogram, som kan støtte patienters egen håndtering af søvnproblemer. Næsten fire ud af fem kræftpatienter oplever søvnproblemer. Søvnproblemer er tæt koblet til de generelle symptomer, som mange kræftpatienter oplever med udtalt træthed, depression, smerter og nedsat livskvalitet. Hertil kommer, at søvnproblemer er en alvorlig risikofaktor for udvikling af tilstødende sygdomme og muligvis også for tilbagefald af kræftsygdommen. Ofte behandles kræftpatienters søvnproblemer med sovemedicin, men virkningen er gerne kortvarig, ligesom der er en række bivirkninger. Dette projekt vil undersøge effekten af et ikke-medicinsk søvnprogram, der gennemføres under kræftbehandlingen, og som kombinerer kognitiv adfærdsterapi, som forestås af en sygeplejerske og fysisk træning, som forestås af en fysioterapeut. Projektet gennemføres først som et pilotstudie i samarbejde med Onkologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, Næstved. Seks kræftpatienter skal bidrage til at udvikle manualen for søvnprogrammet. Efterfølgende skal 20 kræftpatienter teste og evaluere søvnprogrammet, ligesom patienternes deltagelsesprocent og tilfredshed vil blive belyst. Projektet er også støttet af midler fra Knæk Cancer fra Kræftens Bekæmpelse. Såfremt resultaterne er positive og søvnprogrammet gennemførligt, er målet på sigt at implementere søvnprogrammet som et vedvarende tilbud til kræftpatienter og andre grupper af kroniske patienter.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Kræftens Bekæmpelse
Støttet beløb
881.222 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I meget høj grad I meget ringe grad

Aktiviteter

I meget høj grad I meget ringe grad