Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre trivsel for børn og unge

Børns Voksenvenner

Om donationen

Børns Voksenvenner Nyborg ønsker at udvide kendskabet til foreningen i Nyborg Kommune, så flere børn vil kunne få glæde af en Voksenven. Børns Voksenvenner henvender sig til børn og unge med manglende voksenkontakt. Det kan være børn i familier med sygdom eller børn af enlige forældre med spinkelt netværk. Det kan også være børn, der fx er ensomme eller bliver udsat for mobning. Nyborg-foreningen har 5 voksenvenner og 7 under godkendelse, der har tid og overskud til et venskab med et barn. Det har været svært at nå ud til børnene og særligt til deres forældre. TrygFondens donation går til afholdelse af infomøder i Nyborg Kommune og annoncering.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børns Voksenvenner
Støttet beløb
35.500 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kan kun ses over tid. Men vi vil forsætte markedsføringen og vil primært bruge Facebook pga prisen. Vi har 8.000 i §18 midler i 2022 til annoncering. Vi håber, at der i 2022 er lukket op for pinsemarkedet etc, hvor vi kan stå og møde folk face to face.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg har valgt 5, da resultatet af projektet skal ses over tid. Vores formål er at udbrede kendskabet, således at en almindelig familie ved, hvem vi er og at vi eksisterer, hvis de får brug for vores hjælp. Vi har tidligere holdt møder med skoler og sagsbehandler, giver dem vores brochurer, men vi ved jo ikke, om de har henvist til os, uden at familien har kontaktet os. Og vi henvender os jo netop til børn, som mangler voksenkontakt. Børn, som falder uden for kommunens tilbud

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Infomøder var ikke en succes pga coronaen. Folk er bange eller også er de blevet vant til sofahjørnet. Men der var mange, som så annonceringen af infomøder og liked på Facebook. (udgift i alt 17.160). Vi skulle have brugt lidt mindre penge på infomøder og lidt mere på biografreklamen til flere sekunder (12. sek i 1/2 år i alt 15.371) Foto med pressemeddelelsen og Facebook opslag af overrækkelse af check gav en masse likes på Facebook samt en gratis artikel i Lokalavisen. Det var en succes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start