Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre trivsel for unge

SMT SIlkeborg

Om donationen

I Silkeborg Kommune er der en stor gruppe unge mennesker, som har behov for støtte og vejledning til at komme ud af ensomhed. De har brug for struktur og forudsigelighed samt et netværk, hvor de kan blive socialt stimuleret. Med donationen ønsker Naturligt Aktiv derfor i samarbejde med Silkeborg Motion/Tri-Klub at styrke de unges fysiske tilstand og generelle trivsel ved at tilbyde de unge bevægelsesfællesskaber, som består af fælles gåture samt naturtræning i mindre grupper.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
SMT SIlkeborg
Støttet beløb
100.000 kr., år 2021
Delmål
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores ønske var, at deltagerne kunne se sig selv i SMT-regi; det lykkedes ikke helt. SMT henvender sig til en anden målgruppe end de deltagere, jeg fik med på holdet, men det viser samtidig, at træningen dækkede et behov for denne særlige målgruppe. Det skal dog tilføjes, at et par stykker af deltagerne ved siden af træningen valgte at benytte sig af muligheden for også at deltage i SMT Walk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektmidlerne blev først frigivet EFTER Corona, hvorfor jeg efter aftale med TrygFonden udvidede målgruppen til unge og voksne. Projektet blev en stor succes, hvor der netop blev dannet et netværk mellem deltagerne, så alle følte en tryghed ved at møde op til de enkelte træninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Træningen bestod af en gå-løbetur på ca. 3,5 km. og undervejs lavede vi forskellige stationsøvelser ud fra de "redskaber", vi mødte i naturen. Træningen blev gennemført som hensyntagen træning, således at de enkelte deltagere kunne være med på hvert sit niveau i forhold til fysisk formåen. Der var hele tiden stor fokus på det sociale sammenhold i træningen, som dermed styrkede deltagernes trivsel og følelse af at være en del af fællesskabet.