Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre uheldsdata

DTU

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
DTU
Støttet beløb
328.952 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udarbejdet en rapport, der er offentlig tilgængelig, vi har præsenteret resultaterne på vejforum, har skrevet en artikel i Trafik & Veje og præsenterer samt diskuterer derudover resultaterne på den planlagte workshop i januar. Alt dette bidrager til at forankre projektets resultater i den relevante nationale kontekst.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De mål vi havde opsat blev indfriet. Med en større budgetramme havde vi kunnet komme mere i dybden og detaljen, men det var ikke formålet med dette projekt. Det var vanskeligere at fremskaffe den relevante dokumentation end forventet, i det omfanget af skriftlige kilder vedr. det historiske materiale var yders begrænset.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte at supplere de opstillede aktiviteter/metoder med en survey på landets akutmodtagelser/skadeklinikker. Det viste sig at være mest hensigtsmæssigt at supplere de planlagte (og gennemførte) interview med denne dataindsamlingsform.