Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre uheldsdata

DTU

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
DTU
Støttet beløb
328.952 kr., år 2015
Fokusområde
Sikker i trafikken

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har udarbejdet en rapport, der er offentlig tilgængelig, vi har præsenteret resultaterne på vejforum, har skrevet en artikel i Trafik & Veje og præsenterer samt diskuterer derudover resultaterne på den planlagte workshop i januar. Alt dette bidrager til at forankre projektets resultater i den relevante nationale kontekst.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De mål vi havde opsat blev indfriet. Med en større budgetramme havde vi kunnet komme mere i dybden og detaljen, men det var ikke formålet med dette projekt. Det var vanskeligere at fremskaffe den relevante dokumentation end forventet, i det omfanget af skriftlige kilder vedr. det historiske materiale var yders begrænset.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi valgte at supplere de opstillede aktiviteter/metoder med en survey på landets akutmodtagelser/skadeklinikker. Det viste sig at være mest hensigtsmæssigt at supplere de planlagte (og gennemførte) interview med denne dataindsamlingsform.

Fokusområde

Sikker i trafikken

Vi arbejder for, at færre kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken. Gennem undervisning, træning, debat og kampagner sætter vi særligt fokus på børn og unge, da ulykkerne stiger blandt 15-24-årige. 
Mere om vores fokusområde Sikker i trafikken