Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedre visning af svar i trivselsmåling

Aalborg Universitet

Om donationen

Denne donation går til at udvikle præsentationen af svarene i en elektronisk undersøgelse af børns trivsel og funktion. Formålet er at give fagfolk indenfor PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) bedre mulighed for at se enkeltsvar fra lærere og forældre i stedet for kun at se den samlede score.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aalborg Universitet
Støttet beløb
41.184 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har yderligere kvalificeret et i forvejen godt, non-kommercielt redskab, som psykologer, der arbejder med børn og unge, har mulighed for at anvende vederlagsfrit. Det har ikke ligget inden for projektets rammer at arbejde målrettet med implementering i forhold til den meget store professionelle brugergruppe. Foreløbig er det kun psykologerne i PPR Aalborg, der har modtaget egentlig undervisning i udnyttelse af de gennemførte forbedringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formålet med projektet var at øge værdien af de oplysninger, der indhentes ved brug af det elektroniske spørgeskema, der er beskrevet ovenfor. Det er sket ved at muliggøre en direkte sammenligning af, hvordan op til tre forskellige respondenter (som kan være forældre eller lærere) besvarer hvert enkelt spørgsmål. Derved er den professionelle ikke kun henvist til at aflæse automatisk genererede scores (som tilfældet typisk er i kommercielle skemaer) men får langt mere nuancerede oplysninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet handlede om at implementere en bedre og mere udbygget visning af svar fra forældre og lærere på et nordisk udviklet og frit tilgængeligt spørgeskema til belysning af børns ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Denne opgave vurderes at være blevet løst fuldt tilfredsstillende og inden for de aftalte økonomiske rammer i samarbejde med de involverede software-udviklere Den tekniske proces omkring fakturering af programmering kunne nok have været håndteret bedre men er nu løst.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start