Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bedring af kommunikative evner

Bamsehospitalet IMCC

Om donationen

Bamsehospitalet er et landsdækkende initiativ, hvor børnehaver inviteres til at komme ind på universitetet med deres bamser, som i dagens anledning er blevet syge. På universitetet er der indrettet et sygehus, hvor bamserne bliver indlagt og derefter udredt af medicinstuderende. Formålet med Bamsehospitalet er at træne de studerende i at kommunikere med børn og desuden give børnene et indtryk af, hvad der sker på et hospital. Bamsehospitalet har fungeret siden 2002.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Bamsehospitalet IMCC
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Fokusområde
Patienten først

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har her valgt 5/10, da kurset ikke er videregivet endnu. Det er projektgruppens holdning, at vi først vil afholde det én gang mere med tilrettelser, før vi overdrager det til Bamsehospitalet/IMCC (International Medical Cooperation Committee). I forbindelse med denne nr. 2 kursusafholdelse, vil vi have fokus på at udarbejde en drejebog, så det bliver nemt for andre at afholde, uden at kende til al baggrundsarbejdet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
For hver undervisningsdel på kurset har vi bedt kursusdeltagerne om at vurdere undervisningsniveauet. Ud af 7 kursusdele, var den gennemsnitlige vurdering for spørgsmålet "The education was on the right level" 80,76 %

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Havde man haft flere ressourcer, kunne man have anvendt færdiguddannede psykologer til at evaluere kursusdeltagerne. Et ønske vi fik fra kursisterne var desuden, at der skulle køre flere rundter af cases, så alle fik mere praktisk træning.

Fokusområde

Patienten først

Alle skal have et trygt møde med sundhedsvæsenet. Patienten skal mødes som menneske, ikke som en sygdom, og ikke alle kommer med de samme forudsætninger. Vi vil arbejde for, at samarbejdet mellem personale og patient optimeres, så patienter og deres pårørende i højere grad høres og inddrages.
Mere om vores fokusområde Patienten først