Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandling af angst blandt børn og unge – tillægsbevilling

Aarhus Universitet

Om donationen

Angst regnes for at være en af de hyppigste psykiatriske lidelser blandt børn og unge. Kun få børn med angstlidelser får behandling, da behandlingstilbuddene til denne gruppe i Danmark er meget begrænsede. Ubehandlet angst fortsætter ofte ind i voksenalderen og kan føre til depression eller misbrug. Dette projekt har siden 2011 arbejdet med at udvikle en dansk version af et australsk koncept målrettet børn og unge i alderen 7-17 år med alle former for angstlidelser. Konceptet omfatter forskellige behandlingsindsatser, alt efter sværhedsgraden af angstlidelsen, samt et screeningsværktøj. De foreløbige resultater har været meget positive, bl.a. har et lodtrækningsforsøg med gruppe- og familieterapi vist stor effekt. TrygFonden har også tidligere støttet projektet, der nu går ind i en ny fase, hvor et internetbaseret behandlingsprogram for unge i alderen 13-17 år skal testes. Ved hjælp af interaktive eksempler, øvelser og informationsvideoer skal de unge lære at tackle og i sidste ende komme af med deres angst. Den enkelte vil derudover få terapeutisk rådgivning over telefonen, ligesom forældrene vil blive inddraget i behandlingen. Alle behandlingsformerne i projektet er bredt anvendelige i klinisk praksis, og målet er at sikre flere børn og unge en hurtigere og bedre behandling af deres angstlidelser.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
753.057 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af projektet afhænger af de endelige resultater fra den randomiserede kontrollerede undersøgelse, som vi endnu ikke har. Vi regner med at være færdige med de statistiske analyser indenfor de kommende måneder, dvs. omkring december 2017.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
RCT-undersøgelsen er nu afsluttet og 70 unge mellem 13-17 år har modtaget 14 ugers internetbaseret behandling med terapeutstøtte fra kandidatstuderende tilknyttet Angstklinikken. Data er endnu ikke færdigbehandlet, men foreløbige resultater tyder på at interventionen har haft en markant effekt på de unges angstniveauer. Dette vil være et vigtigt argument i vores fremtidige arbejde med at videreudvikle og forhåbentlig kunne implementere lignende behandling i det offentlige sundhedssystem.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer ikke, at vi kunne eller burde have gjort noget anderledes