Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandling af barndomstraumer

Bast - Studenterterapeuterne

Om donationen

Bast – Studenterterapeuterne er en frivillig organisation, der tilbyder terapeutiske samtaleforløb til personer over 18 år, der i barndommen har været udsat for traumatiske oplevelser som seksuelle overgreb, omsorgssvigt, vold, tab mv. Målgruppen har ofte brug for længerevarende forløb for at kunne bearbejde alvorlige temaer afledt af barndommens traumer. Derfor tilbydes terapiforløb til et beskedent beløb per session. Terapien skal forebygge indlæggelser på psykiatriske afdelinger, afbrudte uddannelsesforløb, arbejdsløshed og sociale problemer i voksenlivet. Denne donation går til supervision for Basts frivillige terapeuter.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bast - Studenterterapeuterne
Støttet beløb
45.000 kr., år 2019
Fokusområde
Mental sundhed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den eksterne supervision sikrer kontinuitet og relevant vidensdeling i organisationen. Supervisionen er desuden med til at sikre terapeuternes arbejde med klienterne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vurderer, at vores klienter løbende oplever at blive bedre til at klare sig selv. Flere klienter har haft mod på at leve uden terapi i en periode. Ift. organisationen, så er personalegruppen blevet udvidet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Observationsforløb i kombination med løbende ekstern og intern supervision fungerer godt til at ruste de frivillige til at kunne yde den nødvendige hjælpe til vores sårbare klienter.

Fokusområde

Mental sundhed

Vi arbejder for et samfund, hvor færre bliver psykisk syge, hvor flere bliver i stand til at leve et godt liv med deres sygdom, og hvor der er tolerance over for mennesker, der er berørt af psykisk sygdom.
Mere om vores fokusområde Mental sundhed