Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandling af svær funktionel lidelse

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Donationen går til at undersøge effekten af et behandlingsforløb for patienter med svær funktionel lidelse med to forskellige behandlinger. Den ene type behandling omfatter uddannelse og rådgivning af patienten i en patientskole, hvor de får kvalificeret viden om deres sygdom og hjælpeværktøjer til at håndtere den, samtidig med at de møder andre patienter med lignende problemer. Den anden er medicinsk behandling. Svær funktionel lidelse er karakteriseret ved talrige vedvarende og invaliderende symptomer uden umiddelbar forklarlig grund. Smerter og træthed er de hyppigste symptomer, og lidelsen medfører markant nedsat livskvalitet og stor risiko for at miste kontakten til arbejdsmarkedet. I de seneste år er behandlingsmulighederne for svær funktionel lidelse blevet væsentligt bedre i takt med øget forskning samt den nylige oprettelse af behandlingssteder i alle Danmarks regioner. De dokumenterede behandlinger, der findes, kræver imidlertid ofte højt specialiserede terapeuter eller er kun egnet til udvalgte patienter. Forskergruppen ønsker derfor at undersøge, hvorvidt det er muligt at justere behandlingsformerne, så de kan leveres af mindre specialiserede fagpersoner til en bredere patientgruppe og med et lavere ressourceforbrug. I et lodtrækningsforsøg med over 400 patienter vil de undersøge effekten af henholdsvis patientskole og medicinsk behandling både hver for sig og i kombination. Målet er at give behandlingscentrene en model for valg af behandling til den sværest stillede gruppe af funktionelle patienter, så flere får den hjælp, der giver de bedste resultater.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
4.886.216 kr., år 2021
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
EDULOX-projektet er dyb forankret i afdelingen og vil når det er længere fremme i processen bredes ud til vores samarbejdspartere.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
EDULOX-projektet er fortsat i gang og har siden den 1. januar 2024 inkluderet patienter, randomiseret dem og tildelt dem behandling med medicin og/eller patientuddannelsesprogrammet. Vi har screenet 42 patienter og inkluderet 16 patienter. De første patienter har fuldført projektprogrammet. Anders Hede er orienteret om årsagerne til forsinkelsen. Ny tidsplan: Fra 2024 og 2-3 år frem inkluderes der patienter i projektet. Det giver derfor ikke mening at evaluere på nuværende tidspunkt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Klinisk forskning kan være en langstrakt proces. Desuden har vi været i den heldige situation, at vi kører to kliniske projekter i afdelingen ("EDULOX" og "Et skridt ad gangen"), der begge er støttet af TrygFonden. Det har den konsekvens, at vi skiftevis hver anden uge inkluderer patienter til hhv. "Et skridt ad gangen" og EDULOX. Derudover har vi i efteråret 2023 igen været heldige at få penge fra TrygFonden til at forbedre, udvikle og trykk