Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandling til helbredsangst

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
3.700.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har arbejdet med at forankre og implementere behandlingen som en del af driften i sundhedsvæsenet. Det har været vanskeligt at finansiere fordi denne type behandling er ny og der ikke findes relevante takster herfor. Dog er det lykkedes at holde behandlingen i drift via forskellige midler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes med stor succes at udvikle et internetbaseret behandlingsprogram til helbredsangst, samt at teste effekten i et pilotstudie samt i en større randomiseret kontrolleret undersøgelse. Projektet har alt i alt givet nogle gode resultater og samarbejdsmuligheder. Overordnet er projektet et innovativt, klinisk udviklingsprojekt, som har vist gode resultater og derfor er blevet implementeret i klinisk drift.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi nåede vores definerede mål. Vi kunne have nået målene nemmere uden at udvikle egen IT platform, men ved at have lejet os ind på en ekstern platform. Dette ville have medført at projektet ikke kunne være kommet i klinisk drift efterfølgende, hvis det viste sig at være effektfuldt.