Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandlingsordningens effekt

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden

Om donationen

Denne donation går til at evaluere, om den forstærkede behandlingsindsats over for seksualdømte, som Folketinget initierede i 1996, har fået risikoen for fornyet kriminalitet til at falde. En ikke ubetydelig andel af seksualdømte fortsætter med at begå overgreb efter løsladelse, og for at mindske kriminaliteten blandt gengangere er der indført psykologisk-psykiatrisk behandling af seksualdømte. Behandlingsordningen er primært målrettet personer dømt for seksuelle overgreb på børn og har kriminalitetsforebyggelse som det primære formål. Behandlingsordningen blev i 2001 gjort permanent. Indsatsen består i psykiatrisk-sexologisk og evt. medicinsk behandling kombineret med afsoning eller tilsyn fra Kriminalforsorgen.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden
Støttet beløb
593.015 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forventer at undersøgelsesresultaterne vil blive forankret i klinisk praksis og dermed medvirke til bedre forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og voksne. Rapporten vil blive forelagt retsordførerne i januar 2023. På baggrund af rapportens fund vil der politisk blive truffet beslutninger om, hvad der fremadrettet skal ske af ændringer på området. På denne måde vil arbejdet få stor betydning for politiske og kliniske beslutninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er gennemført, og de statistiske analyser er færdiggjort. Rapporten med præsentation af vores undersøgelsesresultater til Direktoratet for Kriminalforsorgen afleveres til Direktoratet i næste uge. Den første engelsksprogede artikel med vores fund forventes indsendt i begyndelsen af december til internationalt tidsskrift, og der er flere i pipelinen. Samlet set vil resultaterne udgøre et væsentligt bidrag til fagområder, der beskæftiger sig med forebyggelse af seksuelle overgreb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kunne have lavet en randomiseret effektundersøgelser. Imidlertid er det etisk vanskeligt forsvarligt at randomisere tildelingen af behandling til personer dømt for at begå seksualkriminalitet, da det etisk ikke synes forsvarligt at tilbyde netop denne gruppe den formodet mest effektive behandlingsform. Omvendt kan man argumentere for, at det er etisk uforsvarligt ikke at gennemføre randomiserede undersøgelser, da dette design egner sig bedst til at identificere kurative behandlingsformer.