Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Behandlingspladsmateriel

Københavns Brandvæsens

Om donationen

Det Frivillige Supplerende Beredskab ved Københavns Brandvæsen består af frivillige, der hjælper Københavns Brandvæsen med deres daglige opgaver og Københavns Kommune med at skabe en sikker og tryg by. Korpset af frivillige har anskaffet sig en trailer, der skal fungere som et lokalt behandlingssted til idræts-, sports- og kulturarrangementer rundt omkring i hovedstaden. Traileren er opbygget med hylder til forbindsstoffer og har desuden et stort oppusteligt telt, men mangler endnu udstyr som førstehjælpstasker, iltudstyr, bårer og de såkaldte spineboards, der bruges til at transportere tilskadekomne. Denne donation skal bruges til at udstyre behandlingstraileren med materiel samt elektricitet, varme og lys, så den kan anvendes døgnet rundt hele året.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Københavns Brandvæsens
Støttet beløb
400.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hovedstadens Beredskab - Frivilligenheden ( det tidligere Københavns Brandvæsens Frivillige Supplerende Beredskab) driver fuldt ud som planlagt projektet som det var planlagt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt materiellet er indkøbt og placeret på de enheder det skal bruges på. Vi kan opfylde vores tidskreterier fint. Med hensyn til brug ved arrangementer så bliver dele af det allerede brugt flittigt rundt om i byen. Alt materiellet bliver ikke brugt idet der skal være en efterspørgsel på det. Heldigvis har det hele ikke været brugt i forbindelse med ulykker ol. da vi ikke har haft sådanne hændelser i vores område. Men vi er klar til det hvis det skulle ske.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er svært at bedømme umiddelbart. Som det er for nuværende så opfylder det det behov vi havde for at skabe trykhed og robusthed for vores område.