Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Belægning til kørestolsbrugere

Øster Han Herreds Egnssamling

Om donationen

Øster Han Herreds Egnssamling bliver hyppigt besøgt af ældre, der vil se arkivet, ligesom huset anvendes af byens foreninger til generalforsamlinger og foredrag. Med denne donation ønsker Øster Han Herreds Egnssamling at lægge ny og sikker belægning på pladsen foran deres bygninger med det formål at gøre det nemmere for gangbesværede og kørestolsbrugere at færdes. Desuden vil en ny belægning give et smukkere indtryk af pladsen, og få flere til at komme til området.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Øster Han Herreds Egnssamling
Støttet beløb
84.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i Egnssamling en stor og fast kerne af frivillige i et netværk af aktører fra Tranum- Lerup Sognegruppe, Arkivet og foreningen Egnssamlingen. Disse tre aktører har deres lokaler i huset. Den frivillige gruppe i Egnssamlingen har de seneste 2 – 3 år været støt stigende. Folk kommer med deres ildhu og interesse for sagen. Vi mærker også et betydeligt ejerskab fra de frivillige på den måde, at de opfatter Egnssamlingen som ”deres” og at de selv er vigtige aktører i Egnssamlingen. Aktører, der med glæde udfører daglige gøremål og formidler deres viden til vores gæster om stedet og de mange effekter. Vi er under paraplyorganisationen Tranum landsbyråd og vores lokaler bliver ofte brugt af andre foreninger til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Vi er med i Visit Jammerbugtens kultur publikation. Vi byder på foredrag, spis sammen aftener, jule- og påskeudstillinger. Vi har en årlig veteranweekend over 2 dage med mange udstillere og boder. Lørdagen slutter med helstegt pattegris. Vi har ingen problemer med at lave vagtlister til vores faste åbningstider, hvor der altid er kaffe på kanden med hjemmebagt kage til de besøgende. Sct. Hans aften har vi efter bålet budt på kaffe og hjemmebag til ca. 200 personer. Vi mener, at ovenævnte eksempler viser et solidt ejerskab og stærk forankring for vores mange projekter og Egnssamlingen som kulturinstitution. Vores nyeste aktiv er, at nu kan folk færdes sikkert på vores gårdsplads. Et aktiv, der er blevet modtaget med glæde. Vi har i bestyrelsen været til rådighed med daglig kommunikation med alle udførende parter. Herunder ikke mindst vores frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Over 100 %. Vi havde ikke på forhånd kunnet forestille os, at gårdspladsen blev så samlende og smuk for vores bygninger. Den moderne gårdsplads fremhæver de gamle bygninger på smukkeste vis.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at vores aktiviteter har været afstemt efter projektet og vi var færdige med projektet før den planlagte sluttid og budgettet er gået i nul. Vi har registreret 408 timer i dette projekt udført af Egnssamlingens frivillige