Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Beredskabet banker på

Unge i Beredskabet (ved Danske Beredskaber)

Om donationen

Donationen går til en indsats, der skal skabe opmærksomhed på røgalarmer og brandforebyggelse i befolkningen. Flere fungerende røgalarmer i private hjem og et øget fokus på at klæde borgerne på til at forebygge brand kan være medvirkende til færre dødsbrande. Beredskabet ønsker derfor, at det lokale brandkadet-/ungdomsbrandkorps går rundt i et udvalgt boligområde og banker på hos borgere for at komme i dialog om brandforebyggelse og opsætte røgalarmer hos dem, der ingen har. De unge brandkadetter uddeler materiale fra Brandsikker Bolig om brandforebyggelse, og de kan gøre opmærksom på konkret brandfare i hjemmet. Indsatsen skal køre i 2021-2024, hvor målet er at opsætte/tjekke 4.400 røgalarmer. Indsatsen gennemføres af Danske Beredskaber sammen med Unge i Beredskab. Derudover bidrager Falck og Beredskabsforbundet samt Brandsikker Bolig, og det langsigtede mål er, at der skabes en lokal forankring af indsatsen ved et samarbejde mellem det respektive beredskab og boligselskab.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Unge i Beredskabet (ved Danske Beredskaber)
Støttet beløb
391.924 kr., år 2021
Delmål
Andet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet forankres i en mere ’rammefri’ model, hvor korpsene ikke er fastlåst i et bestemt antal boliger eller røgalarmer. Gennem Unge i Beredskabets hjemmeside kan korpsene bestille en ’Beredskabet Banker på’ kasse, hvis man ønsker at gå rundt i lokalområdet og oplyse om brandforebyggelse og tilbyde at opsætte en gratis røgalarm hos udsatte borgere. Det sker i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der gennem projektet Brandsikker Bolig, donerer røgalarmer i første omgang indtil udgange af 2024.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projekts overordnet formål ’At ruste den enkelte borgers brandforbyggende bevidsthed og kompetencer ved at beredskabet møder borgeren i eget hjem og opsætter røgalarmer’ må siges at være opnået på trods af, at nogle af projektets mål på kort sigt ikke er opnået. Samlet set er der opsat og tjekket 6286 røgalarmer, hvilket er cirka 1800 flere røgalarmer end forventet, og flere korps har valgt at deltage i projektet flere år. Se uddybning af projektet målsætninger på kort sigt i bilag 1, side 2.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende tilpasset projektet pba erfaringer fra det enkelte år, se bilag 1. Vi har fx erfaret, at samarbejdsaftalen med det enkelte boligselskab skal defineres lokalt, og ikke være fastsat på forhånd. Flere boligselskaber har fx ikke selv ønsket at opsætte røgalarmer, hvis en beboer ikke var hjemme. Herudover skal der være mindre papirarbejde og dokumentation for korpsene, og tidsrammen i projektet være mere fleksibel, så det enkelte korps kan gå rundt med røgalarmer, når det passer dem.