Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Beredskabs sommercamp for børn

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab
Støttet beløb
275.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Brandkadetholdene er forankrede, hvorimod ferieaktiviteterne vil afhænge af midler fra eksterne donorer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik lov til at konvertere projektet til ferieaktiviteter for unge i udsatte positioner og etablering af nye Brandkadet hold i vores ejerkommuner.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets indhold og aktiviteter var at sikre, at de unge fik større selvværd ved at blive en del af et sundt fællesskab og tilegne sig kompetencer indenfor brand og redning.