Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Betydning og viden om EU-valg.

Frivilligcenter Fredericia

Om donationen

Med donationen vil Frivilligcenter Fredericia besøge udsatte borgere på bosteder for at informere om EU-valget og motivere dem til at stemme. På møderne vil der være forplejning og en oplægsholder, som både vil fortælle om valget og svare på spørgsmål. Formålene med møderne på bostederne er at skabe interesse for demokratiet og vise, at selvom man af forskellige årsager føler sig anderledes end andre, så har man også en stemme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Fredericia
Støttet beløb
90.000 kr., år 2024
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet og Frivilligcenterets synlighed i at være til for alle målgrupper, er forankret blandt centerets brugere (112 foreninger / grupper) og i civilsamfundet i lokalområdet via diverse presseomtale.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet meget stor tilfredshed med vores arrangementer for at få flere socialt udsatte eller borgere, der normalt ikke stemmer, til at stemme. Vi har afholdt 7 arrangementer og kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Måske have ændret tidspunktet for et af møderne, så ville flere måske have deltaget.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati