Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bevægelse på cykel i skolen

Bjerringbro Skole, ASF

Om donationen

ASF-afdelingen på Bjerringbro Skole har syv klasser med seks elever i hver. Eleverne er diagnosticeret inden for autismespektret og går derfor i specialklasse, hvor hverdagen er struktureret og tilrettelagt for hver enkelt elev. Eleverne kommer til og fra skole i taxa, da de ikke bor i nærområdet. Med donationen vil skolen indkøbe cykler og hjelme og andet sikkerhedsudstyr, så eleverne og lærerne kan tage på en daglig cykeltur sammen i skoletiden samt på en længere tur én gang om ugen. Det vil give mere bevægelse i skoledagen og lære eleverne at færdes i trafikken.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bjerringbro Skole, ASF
Støttet beløb
120.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
At bruge cyklerne på mellemtrinnet er blevet en naturlig del af skoledagen og dette skoletilbud, således at kommende elever fra indskolingen ved, at når de kommer til mellemtrinnet, så er der cyklen i fokus. Selve vedligeholdelsen holder desværre ikke, da vi oftest cykler på grusvej har der været en del punkteringer, og det kan vores økonomi ikke bære i længden. Så der skal vi have fundet en anden løsning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Overskud i hverdagen: Vi oplever, at vores elever har fået energi af deres cykeltur, selvfølgelig er en tur altid efterfulgt af en pause, da de bruger meget energi på en tur. Vi har især en elev, som efter at cyklerne er introduceret er mere åben over for skoleopgaver, hvor han ellers var meget lukket tidligere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De tre aktiviteter var for meget på en gang, så eleverne skal introduceres til en ting af gangen. Den daglige cykeltur er et hit. Den er konkret, overskuelig og ligger på et fast tidspunkt hver dag. Tre dage om ugen er det blevet til to faste cykelture om dagen. Turene ud af huset og cyklistprøven skal komme gradvist over tid og ikke på en gang. Så det skal vi have i mente - introduktion til en aktivitet af gangen.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start