Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bevægelses-barometeret

Thisted Gymnastik & Idrætskultur

Om donationen

Analyser fra Idrættens Analyseinstitut viser, at borgere i mindre byer bevæger sig mindre end landsgennemsnittet. DIF og DGI har sammen med TrygFonden og Nordea-fonden sat et mål om, at 75 pct. af den danske befolkning i 2025 skal være idrætsaktive. Projektet Bevægelsesbarometret er inspireret af denne målsætning og har til formål at få flere borgere i Thisted til at dyrke motion ved at styrke lokale foreninger, institutioner og virksomheders engagement i faste idrætsaktiviteter organiseret af Thisted Gymnastik og Idrætsforening (TGI). Siden begyndelsen af projektet er TGI gået fra at have 35 til 75 hold, og foreningens medlemstal er steget med en fordobling. Denne donation skal gå til at fortsætte projektet frem til 2020, hvor målet er at øge idrætsaktivitetsniveauet og dermed sundheden i Thisted Kommune med 5000 ugentlige aktivitetstimer.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Thisted Gymnastik & Idrætskultur
Støttet beløb
200.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har flere tilbud med større variation. Vi har flere medlemmer og vi har stadig samarbejdsaftaler med flere parter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores samarbejdsaftaler har fungeret efter hensigten. Vi har haft udfordringer med at nå timetallet, men aktivitetsniveauet er øget og medlemstallet er efterfølgende steget til det dobbelte.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet skulle have løbet over en længere periode, så vi ikke har skullet starte alle nye tiltag samtidig.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet