Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Billard med autistiske børn

Morsø Billard Klub

Om donationen

Børn med autisme har ofte vanskeligheder med at fungere i sociale fællesskaber og dermed også med at være en del af en idrætsforening. Med donationen vil Morsø Billard Klub i samspil med specialskolen Erslev Skole give en gruppe børn med autisme mulighed for at spille i klubben en gang om ugen. Formålet er at lære børnene at fungere i sociale fællesskaber inden for idrætsverdenen og at give børnene oplevelsen af, at de er gode til noget.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Morsø Billard Klub
Støttet beløb
13.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Allerede forud for mødet i Horsens den 20.ende August har jeg tilsagn fra Den Danske Billard Union ved den 50 dobbelte danske mester Marianne Mortensen, at billardunionen vil benytte sig af mine erfaringer og forsøge at videreføre arbejdet med autister i klubberne som noget landsdækkende. Endnu har jeg ingen finansiering på plads, men selv hvis jeg skal betale af egen lomme, tager jeg gerne landet rundt som instruktør og koordinator. Projektet er for vigtigt for alle til at blive droppet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft et godt forløb, hvor elever fra Erslev skole (specialskole for autister) har besøgt vores klub. Dog opnåede vi ikke et regelmæssigt forløb. Men 3 elever har nu en fast tilknytning til klubben. Vi fortsætter samarbejdet med Erslev skole i det næste år. den 20. August afholder Den Danske Billard Union et seminar i Randers, hvor emnet er samarbejde mellem billardklubber og skoler. Der giver jeg et indlæg om mulighederne for at indrage autist skoler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja. Børn (og nok også voksne) med autisme er en svær gruppe at planlægge noget for. Man kan ikke altid forvente, at lagte planer og indgåede aftaler kan overholdes. Så for at nå vores fulde mål, skulle vi nok være startet tidligere. Og dette betyder, at jeg forventer, at vi i det næste år vil nå endnu mere, end vi gjorde i projektperioden.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start