Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Billedkogebog

Aarhus Kommune

Om donationen

Fastfood kan let blive et alternativ til den hjemmelavede aftensmad, hvis man har kognitive vanskeligheder som udviklingshæmning eller senhjerneskade. Den situation øger risikoen for overvægt, fejlernæring og diabetes. Fagfolk og frivillige med relation til Bydækkende Bostøtte for udviklingshæmmede i Aarhus vil derfor udarbejde en billedkogebog med lette, sunde, appetitlige og prisbillige madopskrifter. Kogebogen skal motivere alle med læse- eller overbliksvanskeligheder til at gå i køkkenet og lave sund, hjemmelavet mad.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Kommune
Støttet beløb
200.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang med bogsalget via direkte mails og via vores forlag Trykværket. Bogen er også ved at blive købt ind hos nogle Biblioteker, og bogen er til salg hos flere boghandlere. I denne proces er lister over mailkontakter ved at blive udarbejdet, således at markedsføringen kan fortsætte efter projektlederen stopper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bogen udkom 15. juni. Pr. 6. sep. er der solgt 293 eksemplarer af kogebogen. Og salgskurven er stærkt stigende. Vi har fået alle de samarbejdsorganisationer, vi havde planlagt til at omtale bogen i deres medlemsblade i september/oktober (LEV, Hjernesagen, Ordblindeforeningens blad, Spastikerforeningen). Hertil kommer en meget positiv respons fra Autismeforeningen, der har omtalt den via deres facebookgruppe. Desuden er der ventende omtaler i fagblade under BUPL og Socialpædagogerne i okt/nov. Der er lavet direkte mails til institutioner og Bosteder landet over for udviklingshæmmede voksne via Tilbudsportalen. Dette svarer til over 190 steder. Og ansøgerfeltet her kan stadigt udbygges. Der er sat mål om at få solgt oplaget på 1000 bøger til ¨årsskiftet. Dette forventes at kunne nås. Antallet af solgte bøger er i denne tidlige salgsfase det vi kan måle på vedrørende udbredelse. Sælges oplaget indenfor et år forventer vi at optrykke et nyt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener, vi har gjort det bedst mulige for at nå igennem til tiden med et vellykket resultat, og samtidigt nå ud til målgruppen. Dette er lykkedes til vores fulde tilfredshed