Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bland dig - ikke - udenom

Tænketanken YouGlobe

Om donationen

Projektleder Helle Thilo, Tænketanken YouGlobe, har modtaget 76.250 kr. fra TrygFonden til at afholde 50 mobbestop-møder for skolebørn på mellemtrinnet i folkeskoler i Århus og København. Formålet med møderne er at give børn nogle redskaber til at sige fra over for mobning og samtidig blive bevidste om deres egen rolle i fællesskabet. Til mobbestop-møderne vises tre kortfilm om mobning, der bagefter diskuteres i salen, ligesom eleverne kan bidrage anonymt via sms’er sendt til en storskærm. TrygFonden har tidligere støttet udviklingen og afholdelsen af 100 mobbestop-møder, og erfaringerne herfra har været meget positive og vist et stort behov for at diskutere mobning på landets skoler. Muligheden for at deltage anonymt, giver eleverne mod til at dele deres historier, og det har bl.a. resulteret i konkrete underretninger til skoleledelser og kommuner om mobning og mistrivsel. Flere skoler står på venteliste til mobbestop-møderne, hvorfor der nu afholdes yderligere 50. Projektet vil genbruge de metoder og det materiale, som blev udviklet i samarbejde med Red Barnet til de tidligere mobbestop-møder, og som ligger frit tilgængeligt på www.mobbestop.dk.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Tænketanken YouGlobe
Støttet beløb
76.250 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målt på antallet af trivselsmålinger foretaget i forbindelse med projektet, besøgende på hjemmesiden samt downloads af materialet på mobbestop.dk er projektet blevet forankret på en hel del skoler, som har arbejdet videre med emnet efter mobbestop-mødet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores klare vurdering, at eleverne fik forståelse for, at alle har et ansvar for at blande sig og sige fra, når de oplever mobning, samt at give dem konkrete redskaber og handlestrategier, når de oplever mobning. Desuden fik eleverne via en anonym sms-afstemning et billede af, hvor udbredt mobning er på deres egen skole, som havde til formål at vise elever, der føler sig mobbet eller holdt udenfor, at de ikke er alene om det. Afstemningen gjorde det desuden synligt for lærerne, når der var behov for et øget fokus.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet var en fortsættelse af et tidligere projekt, som fungerede godt, men hvis man skulle gøre noget anderledes, kunne man korte mødets længde lidt ned, da det er krævende at sidde stille og koncentrere sig om et alvorligt emne i så lang tid. Desuden kan man med fordel have mere fokus på forældre og lærere, da de kan have svært ved at opdage og håndtere mobning, hvilket netop bliver udviklet til de kommende mobbestop-møder.