Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bland dig ikke udenom

Foreningen YouGlobe

Om donationen

YouGlobe er en forening, der arbejder for at få børn og unge til at tage aktiv del i samfundet og deres nære omgivelser, bl.a. ved at afholde mobbestop-møder på landets skoler. Materialet ”Bland dig ikke uden om” handler om at skabe positive fællesskaber og gøre lærere, pædagoger og forældre mere bevidste om den nyeste mobbeforskning samt give konkrete råd til, hvordan både elever, lærere og forældre kan forholde sig til forebyggelse af mobning. Med denne donation ønsker YouGlobe at videreudvikle materialet til mobbestop-møderne og selve møderne på baggrund af erfaringer fra de 143 afholdte møder. Bl.a. ønsker foreningen at udvikle nyt elevmateriale om tolerance, nyt materiale til forældrene samt nyt materiale til lærerne om, hvordan man arbejder med at skabe en fælles klassekultur.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen YouGlobe
Støttet beløb
716.750 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har ikke været stor efterspørgsel på trivselsmålingerne, så den del af projektet er ikke lykkedes. Men det må formodes, at det nye materiale om at skabe en positiv kultur i klassen og de trykte forældre-quiz'er, som alle deltagende elever fik med hjem efter møderne, har haft en effekt, som rækker ud over selve mobbestop-møderne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da succeskriterierne ikke er målbare, er det svært at angive i hvilken grad de er blevet indfriet. Men succeskriterierne er opfyldt, hvad angår, at de deltagende elever har fået redskaber til at sige fra over for mobning, at de deltagende voksne har fået viden om den nyeste forskning inden for mobning, hvilket må formodes at bidrage til, de er blevet bedre til at håndtere situationer, hvor elever oplever mobning.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trivselsmålingerne burde være udeladt af projektet.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start