Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn af psykisk syge

Psykiatrisk Center København

Om donationen

Det kan være meget belastende for børn at vokse op med en forældre, der lider af en svær psykisk lidelse såsom skizofreni. Forælderens sygdom kan gøre det svært at vise omsorg og interesse for barnet, hvilket på sigt kan have konsekvenser for barnets trivsel og sundhed. Der findes kun begrænset forskning om disse børns opvækst, hvilket kan være problematisk, når der skal igangsættes nye interventioner. Formålet med denne donation er derfor en videnskabelig kortlægning af børnenes basale opvækstforhold, der kan skabe grundlaget for interventionsprojekter i fremtiden. På baggrund af registerdata fra perioden 1977-2010 vil Psykiatrisk Center København sammenligne forholdene for børn af forældre med svære psykiske lidelser og børn af raske forældre. Undersøgelsen vil kortlægge, hvad der bliver af børnene, deres anbringelsesomfang og funktionen af eksisterende hjælpeforanstaltninger.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykiatrisk Center København
Støttet beløb
959.189 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd, Unge, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er som anført med til at skaffe baggrundsviden for fremtidige interventioner, og man kan derfor ikke tale om en forankring på kort sigt

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes for os at kortlægge hvor mange børn af psykisk syge der anbringes uden for hjemmet, og hvor mange der vokser op med samlevende forældre, hos enlig mor eller far eller i andre familiekonstellationer. Vi har kortlægning fra barnets fødsel til det fylder 18. Det er også lykkedes os at få oplysninger om hvad der er sket med de underretninger, som vi har valgt at undersøge. Sagsbehandlingen har været forsinket af ventetid på tilladelse fra Sundhedsdatastyrelsen, men det er lykkedes og et manuskript er under færdiggørelse

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fulgte vores planer ret nøjagtigt, og vi har ikke ærgret os over nogen beslutninger