Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn i Bevægelse i Sydhavnen

DUI-LEG og VIRKE

Om donationen

Projekt Børn i Bevægelse i Sydhavnen skal tilbyde børn fællesskab og foreningsliv gennem bevægelse og målrettede aktiviteter. DUI Østerbro har allerede udbredt konceptet Børn i Bevægelse til fire forskellige steder – senest til Energicenter Voldparken. Børn fra 4 år til 3. klasse kan gå til akrobatik, springgymnastik, MGP-dans, Leg og bevægelse mv. Udover den ugentlige holdtime tilbydes aktiviteter for hele familien. DUI Østerbro har succes med at tiltrække børn, der ellers kan have svært ved at gå til foreningsaktiviteter, enten fordi familien ikke har råd, eller fordi de ikke har tradition for at være aktive i foreninger. Aktiviteterne i Sydhavnen vil i første omgang være for 6-8 hold. Der vil også blive afholdt sommerlejr for familier.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
DUI-LEG og VIRKE
Støttet beløb
892.400 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fastholdt vores aktiviteter og vil forsætte fremover. Er ved at afsøge muligheden for nyt lokale til flere hold. Skal have møde med KBHs kommune til januar. Har haft svært ved at engagere forælde til vores sociale aktiviteter, men det arbejdes der forsat på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har gennem det meste af perioden været udfordret af Covid19. Det har gjort at vi ikke i samme grad som vi gerne ville kunne opretholde hold og tilknytning til børn og forældre i den grad vi gerne ville. i 2020 oprettedes 6 hold med ca. 70 børn, 2021 oprettedes også 6 hold med ca. 60 børn og i 2022 har vi haft 8 hold med ca. 120 børn. Der har været afholdt fællesspisning og fastelavn med god deltagelse af både børn og voksne og vi har alle 3 år kunnet tilbyde efterårslejr for familier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været arbejdet med forskellige tilbud - nogle faldt til jorden som f.ex parkour og ballet. Men vi har haft rigtig god succes med Dans og springgymnastik og bevægelse. Vi forsætter aktiviteterne og vil løbende udvikle på disse så vi forsat er et attraktivt tilbud for børn og deres familier i området. Vi har haft god succes med at tilbyde efterårslejr for familier og dette vil også komme til at forsætte. Det er en udfordring at få familier til at komme til de aktiviteter vi har på Østerbro

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start