Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn i trivsel.

Selvhjælp Fredericia - Middelfart

Om donationen

Selvhjælp Fredericia – Middelfart, vil over tre år etablere trivselsgrupper for børn på en distriktskole med tre afdelinger i Fredericia og to folkeskoler i Middelfart. Børnene kan gennem mødet med andre med lignende problematikker opleve forståelse og accept. Børnene opdager, at de har kompetencer til at hjælpe sig selv og andre. I grupper, der består af 5-10 børn, mødes man på skolen 1-2 timer om ugen. Hver trivselsgruppe ledes af en lærer eller pædagog og en frivillig.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Selvhjælp Fredericia - Middelfart
Støttet beløb
353.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Middelfart -og Fredericia Kommune har løbende fulgt projektet og været meget positive over for tilbuddet. Selvhjælp har således oplevet, at der er opbakning til trivselsgrupper fra kommunerne. Det ustabile forløb har dog desværre også besværliggjort muligheden for at få indsatsen forankret på skolerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes at få trivselsgrupper i gang på skoler i Fredericia -og Middelfart Kommune. Der har i alt igennem projektperioden været 9 trivselsgrupper i gang på i alt fire skoler. Corona-epidemien satte desværre en dæmper på projektet med de mange nedlukninger, hvorfor det blev et mere ustabilt forløb med færre gruppeforløb og muligheden for forankring blev besværliggjort. På trods af nedlukningerne fik Selvhjælp dog mange gode erfaringer med projektet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har derfor i nogle tilfælde været en udfordring at få samtykke fra forældrene til deres børns deltagelse i en trivselsgruppe. I andre tilfælde har enkelte lærere alligevel ikke haft tiden til at starte en trivselsgruppe op alligevel, selvom de havde sagt ja til det i første omgang. Dette kunne muligvis være blevet mindsket ved at have mere fokus på en styrket kommunikation til forældrene vedr. tilbuddet samt kommunikationen til skolerne ift. at få sikret, at indsatsen blev prioriteret.