Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn med specielle behov

Køgespejderne, Det Danske Spejderkorps

Om donationen

Hos Køgespejderne ønsker man at inkludere børn og unge med specielle behov og diagnoser som eksempelvis ADHD eller Downs Syndrom. Formålet med dette projekt er således at tilbyde lederkurser i håndtering af børn med specielle behov gennem bevilling til instruktør, supervision, leje til lokale og forplejning. Den nye viden vil efterfølgende videregives på møder med andre foreninger.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Køgespejderne, Det Danske Spejderkorps
Støttet beløb
66.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den efterfølgende supervision har igen kun yderligere forstærket den effekt vi havde håbet, hvor flere end blot kursusdeltagerne fik udbytte af projektet. Under supervisionen, bruger underviseren nemlig også tid på de frivillige ledere, der ikke var med på kurset.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Eneste grund til, at vi ikke er på 10 er tidsfaktoren, for det tager lidt længere tid, at nå det fulde udbytte. Vores frivillige ledere har fået et rigtig stort udbytte, og vi kan allerede nu se, at de har lettere ved at takle specielle børn, og vi er sikre på, at vi fremover vil fastholde endnu flere, som vi tidligere ville have sagt farvel til.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik faktisk økonomisk mulighed for at tilføje endnu en kursusdag samt en række dage med supervision af psykologen, dvs. underviseren fortsatte undervisningen sammen med de frivillige, til flere af de løbende spejderaktiviteter som vi tilbyder. Så vi gjorde det måske ikke anderledes, men vi tilføjede nogle flere elementer til projektet, og det havde kun en super god effekt.