Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn med udviklingshæmning

Den Sociale Virksomhed

Om donationen

3Kløveren, som består af Margueritten og Åbjerggård, er en højtspecialiseret døgninstitution for børn og unge med autisme, ADHD og multiple funktionsnedsættelser. Der er 20 børn og unge fordelt på de to institutioner, og de kan ikke bruge almindelige legepladser. Med donationen kan 3Kløveren etablere opmalede mooncar-baner på begge institutioners legepladser, som skal give børnene bedre muligheder for udvikling, motion og leg og for at udvikle deres motoriske og sociale kompetencer.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Den Sociale Virksomhed
Støttet beløb
109.990 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er allerede skrevet ind i flere af børnenes strukturplaner, og det fungerer efter hensigten. Der er få af børnene, der ikke har det skrevet ind endnu, men det vil være et opmærksomhedspunkt, og da der arbejdes løbende på børnenes strukturplaner, formoder vi, at det bliver skrevet ind i løbet af de næste par måneder. Alle børnene bruger dog området i det omfang de kan.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kørebanerne er blevet som ønsket, og børnene har i løbet af sommeren taget det nye område til sig, og bruger det i deres hverdag her på 3Kløveren. Der øver sig i at køre indenfor stregerne, holde ved stopskiltene og kører ligeledes om kap med hinanden eller med personalet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet som vi havde håbet på. Vi vil løbende arbejde videre med at tilføje forskellige elementer rundt om kørebanerne - eks. bænke til medarbejdere samt til, når børnene trænger til en pause, blomsterkasser for at gøre kørebanen mere "livagtig" og hyggelig.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet