Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn og unge som pårørende

Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Hvert år oplever 86.000 børn og unge i Danmark at blive pårørende til en alvorlig syg voksen. Hele familien er under pres i en sådan situation, og forældre og andre voksne i familien kan have vanskeligt ved at give børnene og de unge den nødvendige omsorg. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge, som bl.a. peger på særlige forhold, når det er børn og unge, der er pårørende. Dog viser en undersøgelse, at syv ud af 10 børn og unge stadig føler sig overset. På de fire intensivafdelinger på Aarhus Universitetshospital ønsker man derfor at forbedre forholdene og uddanne personalet, så de bedre kan tale med og støtte børn og unge. I dette projekt skal der udvikles informationsmateriale og indkøbes bl.a. legetøj til pårørenderummet, og personalet skal trænes i at etablere en dialog og give børn og unge en alderssvarende information. Forældre og andre voksne omkring børn og unge skal endvidere støttes og have kendskab til mulighederne for at blive henvist til professionel hjælp. Indsatsen skal fremover være en fast del af oplæringen af nyt personale på afdelingerne, og erfaringerne skal videreformidles i fagkredse til inspiration for andre hospitaler.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
373.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er en etableret del af driften, og der er vedvarende ledelsesopbakning. Der er nøglepersoner i de fire afsnit, som mødes med faste intervaller. Der er undervisning til alle nyansatte om børn og unge pårørende, ligesom Anne Sophie Ågård underviser på den to-årige nationale specialuddannelse i emnet, så andre kan få inspiration af vores erfaringer. Vi har desuden udarbejdet en retningslinje til personalet, som alle kan tilgå - vedhæftet. Vi har info om børn på afdelingens hjemmeside.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektperiode har vi både sammenlagt og udflyttet tre Århus-hospitaler til det nuværende Aarhus Universitetshospital samt været igennem en pandemi. På trods af disse store strukturelle udfordringer har vi nået vores mål - og mere til. Indsatsen til børn og unge pårørende er blevet en integreret del af vores praksis, og vi har fået redskaber til at understøtte børn og familier mere kvalificeret. Det giver personalet tilfredshed og tryghed i indsatsen rettet mod børn og unge.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har hver især bidraget rigtig godt til at nå vores mål. I den bedste af alle verdener kunne det have været fantastisk at være i stand til at sende alle Intensivs medarbejdere på kursus i målrettet kommunikation med børn og unge pårørende til alvorligt syge patienter. Det har der desværre ikke været penge til, ligesom det heller ikke ville have været muligt at undvære personalet i hverdagen.