Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn på hospital

Region Hovedstaden

Om donationen

Ifølge en undersøgelse fra Børnerådet oplever mange børn, at der bliver talt hen over hovedet på dem, når de opholder sig på hospitalet. De bliver ikke inddraget i behandlingen og undersøgelserne, hvilket bl.a. øger utrygheden under opholdet. Forskning viser desuden, at manglende inddragelse kan gøre et hospitalsophold til en traumatisk oplevelse for børn og påvirke deres fremtidige forhold til sundhedsvæsenet. Tager sundhedspersonalet derimod vare på børnenes tillid, bliver de hurtigere trygge i situationen. Region Hovedstaden har i 2017 udviklet børnebogen ”Velkommen til Akutmodtagelsen” til børn mellem 4 og 9 år, der skal forberede børnene på de undersøgelser, de skal gennemgå. Denne donation skal gå til at udarbejde fem børnebøger inspireret af ”Velkommen til Akutmodtagelsen” med følgende temaer: indlæggelse, blodprøvetagning, bedøvelse, smerter og operation. Materialet skal være med til at sikre, at børn i højere grad får mulighed for at bearbejde og forberede sig på ubehagelige oplevelser i forbindelse med undersøgelser og behandling på hospitalet. Bøgerne skal samtidig være et redskab for personalet på de forskellige afdelinger til at inddrage børn i behandlingsforløbet. Det forventes, at der i den toårige projektperiode vil være 200.000 børn, der indlægges eller behandles på sygehuse i Region Hovedstaden. Der vil i alt blive produceret 100.000 stk. af hver børnebog, som børnene kan få med hjem.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Region Hovedstaden
Støttet beløb
944.381 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Distribution og implementering har været en udfordring. Kombineret med at vi ikke fra begyndelsen havde en afklaring med freelancerne om rettighederne til materialet. Det skulle vi have haft.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De interview, vi har foretaget i evalueringen, peger entydigt på, at børn og forældre har en oplevelse af, at bøgerne skaber tryghed og er et godt udgangspunkt for dialog mellem børn og forældre om, hvad der sker på hospitalet. Det er ikke afklaret endnu, hvordan patientkommunikationskonceptet til børn på længere sigt skal se ud. Men bøgerne er et rigtigt godt udgangspunkt for et videre arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle have haft rettighederne for bøgerne på plads fra begyndelsen. Derfor har det ikke været muligt at udbrede bøgerne til andre interesserede parter (regioner) Aftalen om betingelser er kommet på plads ultimo 2019.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet