Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børn, Unge og Sorg.

Kræftens Bekæmpelse

Om donationen

I Svendborg Kommune er der 5.100 elever fordelt på 11 folkeskoler. Statistisk svarer det til, at ca. 115 børn har mistet en forælder, og at ca. 160 børn hvert år oplever deres far eller mor blive indlagt med en livstruende sygdom. Disse børn og unge henvises til kommunens PPR. Der oprettes sjældent sorggrupper for disse børn og unge, og lærere og pædagoger er ikke uddannet til at varetage denne sorgstøtte. Ved at efteruddanne lærere og pædagoger til at tage bedre hånd om børn og unge i sorg, opnår man iflg. forskning, at disse børn og unge undgår langsigtede konsekvenser pga. ubearbejdet sorg. Sorggrupper i skoler sikrer, at alle børn i sorg har lige mulighed for at få støtte, uanset årsagen til sygdommen eller dødsfaldet. Kræftens Bekæmpelse, Svendborg Lokalafdeling modtager støtte til uddannelse af lærere og pædagoger.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kræftens Bekæmpelse
Støttet beløb
75.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er planlagt endnu et kursusforløb i september. For de lærere, der allerede har gennemført kurset er der opfølgning i september / oktober. Vi er vidende om, at der på nuværende også er afsat timer til de uddannede lærere på nogle af skolerne til at varetage sorggrupper og arbejdet med sorgramte børn og unge.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset blev afholdt på PPR i Svendborg i maj 2022. Fra d. 16. .- 18. maj med opfølgning i september. Jeg vedlægger en avisartikel, hvor en lærer på kurset efterflg. blev interviewet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svendborg Kommune deltog via PPR og ekstra bevilling 220.000 de kommende år. Lærere fra 13 skoler ud af 17 mulige er tilmeldt projektet med ca. 2 lærere fra hver skole. Desuden Ungevejleder og 2 pædagoger fra en juniorklub. Psykolog, udrykningslærer fra PPR og konsulent PPR deltog også. Processen tog længere tid, da projektet blev præsenteret for skolelederen ( via PPR) på et sent tidpunkt kort før sommerferien 2021.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start