Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket for alle i Horsens

BørneBasketFonden

Om donationen

BørneBasketFonden støtter udsatte børn, så de kan gå til basket. Målgruppen for projektet er børn på 6-10 år fra socialt boligbyggeri i Horsens-området. Trænere, frivillige og institutioner skal hjælpes i forbindelse med opstarten af nye klubber. Arbejdet med målgruppen kræver en større tilstedeværelse af frivillige end i ressourcestærke områder, og der ansættes derfor konsulenter med fokus på opbygning af relationer. Fonden har allerede gode erfaringer med at etablere BørneBasket-klubber på folkeskoler i udsatte områder, hvilket har vist sig at fungere godt for både ressourcestærke og socialt udsatte børn.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
255.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er lykkedes. Vi har skabt et blivende foreningstilbud med lokal identitet, en plads i lokalsamfundet og et både frivillige og lønnede kræfter. Det har dog pga. målgruppen været udfordrende at basere den økonomiske bæredygtighed og en fortsat vækststrategi på kontingentindtægter alene. Der er i projektperioden indgået en række samarbejder om både sponsorater og lokale puljemidler, hvilket sikrer den fremadrettede indsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået målet om foreningsopstart, da vi har startet 6 lokale afdelinger i forskellige dele af byen. Heraf er 3 placeret i/tæt ved et udsat boligområde, og 1 afdeling er målrettet børn m ADHD/autisme, der også har udfordringer ift, foreningsfællesskaber. På trods af coronapandemi og nedlukninger af skoler og foreningsliv har foreningen opnået over 100 medlemmer i 2021, og vores samarbejdspartner Horsens IC har oplevet en tilsvarende tilgang som følge af den øgede fokus på basket i Horsens.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene i tæt samarbejde med skoler og sociale aktører har fungeret rigtigt godt. Vi er dog blevet bekræftet i, at det at starte foreninger i udsatte områder er en langsommelig og svær proces, der kræver konstant tilstedeværelse og et bredt samarbejde, blandt andet fordi forældreinvolveringen er så svær. Vi kunne med fordel have suppleret indsatsen med yderligere aktiviteter omkring frivilligrekruttering og forældredialog i de udsatte områder.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start