Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket i Brønderslev

BørneBasketFonden

Om donationen

BørneBasketFonden har til formål at bevæge børn gennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten. Foreningen har udviklet en metode, hvor de etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, så børn fra 0.-5.-klasse kan deltage i sporten under og efter skole til gavn for både ressourcestærke og socialt udsatte børn. For at kunne bidrage til øget fællesskab og sammenhæng med særligt fokus på udsatte og foreningsuvante børn, er nye lokale BørneBasket-klubber i Vendsysselområdet ved at blive etableret. Dette projekt vil støtte med metodeudvikling og relationsopbygning, der skal hjælpe trænere, frivillige og institutioner i opstarten af de nye klubber. Derudover vil der være særligt fokus på at ansætte en deltids-relationsopbygningskonsulent, der skal stå for den første kontakt til skoler og foreninger, der kan gøre dem klar til arbejdet med de socialt udsatte børn. Det anslås, at godt 125 børn fra udsatte boligområder vil kunne kontaktes og have mulighed for at få glæde af klubbernes tilbud over projektets treårige periode.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
234.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af projektet er medlemstallet i Brønderslev Kommune udvidet, og der er opstartet et nyt blivende basketballtilbud i Dronninglund, som er muliggjort på grund af synligheden på skolen. Samtidigt har der været fokus på træneruddannelse og netværk med andre foreninger i Vendsyssel. Vi er i dialog med ildsjæle i andre dele af Nordjylland der ønsker at udbrede deres foreningstilbud til en bredere børnegruppe. Med erfaringerne fra Brønderslev står vi stærkere ift at kunne hjælpe disse indsatser

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af coronaudfordringer i en stor del af projektperioden er vi lykkedes med de opstillede mål. Vi har: - lavet skolebasket på 7 skoler i Brønderslev Kommune - etableret et nyt foreningstilbud i Dronninglund - afholdt ferieaktiviteter - arrangeret netværksaktiviteter og begynderturneringer på tværs af foreninger og haft en masse børn og unge med på tur - Oplevet en medlemsstigning i Brønderslev fra 80 børn/unge i 2020 til 180 børn/unge i 2022. Vi forventer en fortsat stigning i 2023.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene har fungeret rigtigt godt, og vi har haft et tæt samarbejde med skoler og kommunen. Relationsopbygningsindsatsen har været svær at implementere i den første halvdel af projektet, der var meget påvirket af coronanedlukninger for skoler og foreninger og en stor udfordring for de frivillige kræfter. Man kunne med fordel have forlænget projektperioden for bedre at kunne støtte de initiativer der først er startet rigtigt op efter corona.