Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

Om donationen

Fysisk aktivitet i barndommen grundlægger sunde vaner for resten af livet. I BørneBasketFonden arbejdes der for at engagere børn i det organiserede idrætsforeningsliv. Foreningen har udviklet en model, hvor foreningen etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, hvor børn i 0.-5. klasse kan deltage i og efter skole. Foreningen har tidligere vist sig at have en positiv virkning på deltagelsen blandt både ressourcestærke og socialt udsatte børn. BørneBasketFonden er i færd med at starte nye lokale BørneBasket-klubber i udsatte boligområder i Odense, hvor der er en højere grad af foreningsuvante børn. Målgruppen for projektet er børn i alderen 6 til 12 år, og det forventes, at der i løbet af projektets treårige periode vil opnås kontakt til ca. 300 børn.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
367.250 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er lykkedes. Vi har skabt en række blivende foreningstilbud med lokale identiteter, en plads i lokalsamfundet og et væld af frivillige kræfter. Det har dog pga. målgruppen været udfordrende at basere den økonomiske bæredygtighed på kontingentindtægter alene, hvorfor det i nogle af områderne områder vil være nødvendigt med en fortsat medfinansiering fra fonde/partnerskaber/kommunale puljemidler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette projekt har haft stor opbakning lokalt, og det er foreløbigt lykkedes at starte 6 lokale foreningsafdelinger på skoler i Odense og omegn, med samlet set mere end 200 medlemmer. På baggrund af erfaringerne fra Odense er der nu på resten af Fyn stort fokus på at styrke mulighederne for, at foreningsuvante børn fra især de udsatte områder får bedre mulighed for at dyrke idræt i foreningsregi og blive en del af et socialt og konstruktivt fællesskab i deres lokalområde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene i tæt samarbejde med skoler og sociale aktører har fungeret rigtigt godt. Vi er dog blevet bekræftet i, at det at starte foreninger i udsatte områder er en langsommelig og svær proces, der kræver konstant tilstedeværelse og et bredt samarbejde mellem professionelle aktører, blandt andet fordi forældreinvolveringen er så svær.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start