Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

Om donationen

BørneBasketFonden blev stiftet i 2014 og arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på danske børn i tæt samarbejde med SFO’er og skoler. Med denne donation ønsker BørneBasketFonden at starte nye lokale BørneBasket-klubber i udsatte boligområder i Aarhus for at give foreningsløse børn muligheden for at deltage i et fællesskab omkring en holdsport. Den primære målgruppe for projektet er børn i alderen 6-12 år, der er bosiddende i udsatte boligområder i Aarhus. Når børnene fylder 12 år, vil trænerne i BørneBasket-klubberne hjælpe dem i overgangen til den nærmeste basketballklub. Gennem projektet forventes det at etablere minimum fire BørneBasket-afdelinger på skoler i socialt udsatte boligområder med cirka 50 medlemmer pr. lokation.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
624.320 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er lykkedes. Vi har skabt en række blivende foreningstilbud med lokale identiteter og en plads i lokalsamfundet. Det har dog pga. målgruppen været udfordrende at basere den økonomiske bæredygtighed på kontingentindtægter. Det er derfor glædeligt, at relationsopbygningen har bidraget til et fælles samarbejde på tværs af basketballforeningerne foreningerne i Aarhus og med DGI, der delfinansierer den fremtidige indsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået målet om at starte flere lokale hold og afdelinger op på skoler, hvor nogle hold er endda givet videre til andre klubber og vi har hjulpet en lang række børn med at fortsætte med at spille basket i andre foreninger. Derudover har relationsopbygningen også øget samarbejdet med andre basketballklubber, som nu arbejder sammen om en fortsat indsats for at give endnu flere børn et aktivt fritidsliv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene i tæt samarbejde med skoler og sociale aktører har fungeret rigtigt godt. Vi er dog blevet bekræftet i, at det at starte foreninger i udsatte områder er en langsommelig og svær proces, der kræver konstant tilstedeværelse og et bredt samarbejde mellem professionelle aktører, blandt andet fordi forældreinvolveringen er så svær.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start