Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

Om donationen

BørneBasketFonden arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på danske børn i tæt samarbejde med SFO’er og skoler. Foreningen har udviklet en model, hvor de etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, hvor børn i 0.-5. klasse kan deltage under og efter skole. Dette har været med til at bringe foreningsaktiviteter derhen, hvor børnene er, hvilket har vist sig at virke på både ressourcestærke og socialt udsatte børn. Foreningen laver årligt aktiviteter for mere end 10.000 børn. Med denne donation ønsker fonden at starte nye lokale BørneBasket-klubber i udsatte boligområder i København, da det vurderes, at der her er en stor procentdel af foreningsløse børn, der kunne have gavn af at deltage i et fællesskab omkring en holdsport. Projektet omhandler metodeudvikling og relationsopbygning, der skal hjælpe trænere, frivillige og institutioner i opstarten af de nye klubber. Det forventes, at der gennem projektet de næste tre år vil blive etableret minimum 12 bæredygtige BørneBasket-afdelinger på skoler i socialt udsatte boligområder i Hovedstadsområdet med cirka 50 medlemmer pr. lokation. Når børnene fylder 12 år, vil trænerne i BørneBasket-klubberne hjælpe dem i overgangen til den nærmeste basketballklub.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
917.400 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankring er lykkedes. Vi har skabt en række blivende foreningstilbud med lokale identiteter og en plads i lokalsamfundet. Det har dog pga. målgruppen været udfordrende at basere den økonomiske bæredygtighed på kontingentindtægter. Derfor er der glædeligt, at vi i København har indgået socialt partnerskab med kommunen, ligesom vi har indgået langsigtet samarbejde med Idrætsprojektet og Get2Sport. Alle dele tilsammen er med til at delfinansiere den fremadrettede indsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har nået målet om at starte 12 lokale foreninger på skoler, da vi har startet afdelinger på følgende lokaliteter i relation til udsatte områder: Værebro, Farum Midtpunkt, Amagerbro, Amagerfælled, Vesterbro/Egs Enghave, Ydre Valby/Vigerslev (Ellebjerg og Kirseberghaven, Kulbanekvarteret, Lundehus, Tagensbo/Degnestavnen, Vibenhus/Ryparken, Tingbjerg/Husum. Hertil kommer Nivå og Kokkedal, der er nystartede og indgår i den nye bevilling.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene i tæt samarbejde med skoler og sociale aktører har fungeret rigtigt godt. Vi er dog blevet bekræftet i, at det at starte foreninger i udsatte områder er en langsommelig og svær proces, der kræver konstant tilstedeværelse og et bredt samarbejde mellem professionelle aktører, blandt andet fordi forældreinvolveringen er så svær. Derfor er vi meget glade for den fortsatte bevilling, der kan understøtte vores fremadrettede arbejde.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start