Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

Om donationen

Fysisk aktivitet i barndommen grundlægger sunde vaner for resten af livet. I BørneBasket-Fonden arbejdes der for at engagere børn i det organiserede idrætsforeningsliv. Foreningen har udviklet en model, hvor foreningen etablerer BørneBasket-klubber på folkeskoler, hvor børn i 0.-5. klasse kan deltage i og efter skole. Foreningen har tidligere vist sig at have en positiv virkning på deltagelsen blandt både ressourcestærke og socialt udsatte børn. BørneBasket-Fonden er i færd med at starte nye lokale BørneBasket-klubber i udsatte boligområder i Aalborg. Målgruppen for projektet er børn i alderen 6 til 12 år, og det forventes, at der gennem projektets treårige periode vil opnås kontakt til ca. 200 børn. Gennem projektet etableres minimum fire BørneBasket-afdelinger på skoler i socialt udsatte områder med gennemsnitligt 50 medlemmer pr. lokation.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
367.250 kr., år 2017
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er en proces, som stadig er i gang, og de eksisterende basketballforeninger er gennem det seneste halve år blevet knyttet tættere til projektet og er åbne over for en fortsat fælles indsats. Det har dog indtil videre været vanskeligt at basere den økonomiske bæredygtighed på kontingentindtægter alene.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet i Aalborg har været udfordrende. Det har vist sig sværere at opstarte et samarbejde med eksisterende foreninger og skoler end antaget. Nu er samarbejdet endelig kommet i gang, og helt konkret består vores nye forening af folk der ønsker at samarbejde og er motiveret for at nå et fælles mål: at få flere børn i foreningslivet. Vi fortsætter indsatsen og forventer at nå vores mål med en vis forsinkelse. Projektet har givet inspiration til lignende indsatser i bla Brønderslev og i Thisted

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene i tæt samarbejde med skoler og sociale aktører fungerer i teorien rigtig godt. I Aalborg har projektet dog mødt modstand, hvor det først er efter en længere modningsproces, at samarbejdet med skolerne og de lokale aktører er blevet etableret. Samarbejdet var dog aldrig kommet op at stå uden en relationsopbygningsindsats, så på den måde har modellen været rigtig.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet