Søg støtte

Søg

Selvevaluering

BørneBasket i udsatte områder

BørneBasketFonden

Om donationen

For at kunne støtte udsatte børn i 0.-5. klasse i at opbygge sociale relationer i foreningslivet, går denne donation til etablering af BørneBasketklubber i sociale boligområder i Slagelse, Holbæk og Ringsted/Roskilde. Arbejdet med socialt udsatte børn kræver en større tilstedeværelse af frivillige end i ressourcestærke områder. Derfor vil BørneBasketFonden flytte den organiserede skoleidræt tættere på børnene i udsatte boligområder i tæt samarbejde med SFO’er og skoler, så børnene kan deltage under og efter skole. Gennem dette projekt forventes det at etablere minimum seks BørneBasket-afdelinger på skoler i Slagelse, Holbæk og Ringsted/Roskilde med gennemsnitligt 40-45 medlemmer pr. lokation. Når børnene fylder 12 år, vil trænerne i BørneBasket-klubberne hjælpe dem i overgangen til den nærmeste basketballklub. Foreningen laver årligt aktiviteter for mere end 10.000 børn.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
BørneBasketFonden
Støttet beløb
426.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen er en proces, som stadig er i gang. Vi har startet aktiviteter på skoler mhp overdragelse til eksisterende foreninger. Det har været en rigtig god idé i Kalundborg og Roskilde, der har haft en positiv udvikling og i Slagelse og Kalundborg, der har holdt sig stabile på trods af pandemien. Største udfordring har været i Ringsted, hvor samarbejdsforeningen har haft en stort frafald af frivillige. Vi vil i den kommende tid se på muligheder for fortsat støtte af de foreningsfrivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har gennemført basketballaktiviteter på skoler/fritidsklubber i Slagelse, Ringsted, Jystrup og Roskilde og afholdt træneruddannelse/ foreningsudvikling i bl.a. Holbæk og Kalundborg. Vi er nået ud til det forventede antal børn, men har ikke alle steder opnået den ønskede forankring, delvist pga. 2 års pandemi, der har medført nedlukninger og vanskeliggjort stævneaktiviteter mm. Især i Roskilde og Kalundborg er der dog en positiv bæredygtig udvikling, og samarbejdet fortsætter fremadrettet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Modellen med at bringe foreningslivet tættere på børnene i tæt samarbejde med skoler og sociale aktører fungerer i teorien rigtig godt, og vi har haft et tæt samarbejde med skoler og kommuner. Så relationsopbygningsindsatsen har været rigtig. Coronapandemien har dog været en udfordring for de frivillige kræfter, der ikke alle steder har kunnet fastholdes. Man kunne måske have suppleret indsatsen med yderligere aktiviteter omkring frivilligrekruttering og -fastholdelse.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start