Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børneinddragelse

Social Talks

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal bygge bro mellem forskning og praksis i indsatser målrettet børneinddragelse i kommunerne. Børneinddragelse er kompleks, og der findes stadig mange børn, som aldrig bliver inddraget i egen sag, eller hvor børnenes stemme ikke bliver tillagt betydning. Inspireret af TED Talk-konceptet vil Social Talks formidle viden om børneinddragelse på en lettilgængelig måde til fagprofessionelle, bl.a. om betydningen af at inddrage børnene, gode eksempler fra kommunerne og ny forskning. Der produceres fire talks med førende praktikere og forskere, som efterfølgende vil blive lagt på Social Talks’ digitale platform sammen med digitale læringskit med øvelser, som de fagprofessionelle kan bruge i kommunerne. Formålet er at fremme, at flere børn bliver inddraget og hørt i deres sager. Social Talks er pr. 15. januar 2021 blevet en almennyttig forening.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Social Talks
Støttet beløb
305.900 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er ikke klar med læringsmaterialet til videoerne endnu. Det vil vi gøre den næste måned. Mht. forankring af viden vil vi først se på, hvor mange der ser videoerne og hvor de kommer fra. Anden indikator er at se på, hvor mange kommuner, der tager imod videosparring. Evalueringen viser, at målet med at skabe lærende samtaler er lykkes. Det udvikler bla ambassadører for "videosparring" i børneinddragelse. Vi vil lave en spørgeskemaevaluering efter 3 måneder, hvor vi spørger til disse virkninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede en stor tilslutning og at det lykkes at bryde et komplekst emne ned i praksisnære beskrivelser. 250 deltog i de to online events og yderligere 100 vil deltage i vores webinar. Nærmest alle centrale aktører på området var med. Deltagerne koblede sig særligt på samtaleformatet, som er det essentielle ved Social Talks. Hvis viden skal omsættes, skal der finde en samtale sted om det og det lykkes vi med i vores digitale breakout rooms, som blev faciliteret af trænede facilitatorer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede til vores store glæde, at hele fire familieafdelinger valgte at lukke ned for at alle medarbejdere og ledere kunne deltage i denne form for "efteruddannelse", som foregik en formiddag i arbejdstiden. De kunne ikke stoppe igen bagefter med at dele erfaringer :) Næste gang vil vi søge at målrette kommunikation mere ud for at kunne skabe denne her form for fælles læring i familieafdelingerne nationalt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start