Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børnekogeskole på Nørrebro

Foreningen BISQUITfabrikken

Om donationen

Med projektet 'Børnekogeskole' vil BISQUITfabrikken forsøge at inkludere nydanske og danske børn, særligt drenge, gennem madlavningskurser på Nørrebro. Kogeskolen skal være med til at skabe grobund for et fællesskab på tværs af kulturelle baggrunde og vil give børnene interesse for andre børns madkulturer. Kogeskoletilbuddet skal løbe i to år med sæsonopdelte hold og vil være uden for det etablerede skole- og fritidsmiljø. Samlet vil 60 børn deltage i projektet. Donationen fra TrygFonden skal gå til indkøb af råvarer, undervisning og leje af lokale samt til at dække dele af egenbetalingen for eleverne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Foreningen BISQUITfabrikken
Støttet beløb
270.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores kontakt i Aarhus Inge-Mai Jønsson besøgte os nogle gange og var meget opsat på at gøre brug af vores koncept i Gjellerup Parken, men nåede ikke så vidt pga manglende midler og senere sygdom. Vores kontakt i Svendborg fortsatte ikke sit arbejde i den bydel han mente var relevant til et sådan projekt. Vi fik kontakt til Amalie Ørsted, Haver til maver i Humlebæk, uden at vi nåede særlig langt, det samme gælder for et madlavningsprojekt for børn i Sakskøbing på Falster. Vi har brug for mere tid, hvis vi skal nå længere med disse kontakter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes os at at hverve drenge med mellemøstlig baggrund (8 på 10-12 år) i disse to år, ville gerne have haft endnu flere med. Holdene har skullet sammensættes at både drenge og piger med forskellig etnisk baggrund, det er lykkedes så nogenlunde, men dog med en overvægt af piger. Børnene har været blandet i arbejdsgrupperne (køn/baggrund), så alle har haft lejlighed til at arbejde og tale sammen i løbet af et kursusforløb. De kender hinanden nu og hilser på hinanden på gaden, men vi tvivler på at de er nået til at omgås privat. Fremmødet har været over al forventning, børnene har været glade for at komme. Hvert forløb er blevet afsluttet med en lille fest hvor forældre og søskende har deltaget, børnene har ved denne lejlighed selv bestemt menuen og har hver især præsenteret retterne for hele selskabet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vore menuer har vi arbejdet med i 4-5 år, de er efterhånden blevet som de, efter vores mening, skal være. Menuerne er varierede, sunde og overkommelige for børnene (og de voksne) at genneføre i det planlagte tidsrum. Menuerne er fra mange steder på kloden, de har givet anledning til samtaler om andre spisevaner, religioner og kulturer. Vi har spist med pinde, med fingrene og med kniv og gaffel. Vi har arbejdet med stege- og kogeteknikker, udskæringer med forskellige knive, øvet os i at smage på maden - hvordan man kan smage hvad retten evt. mangler. Vi kan nå længere endnu, hvis muligheden opstår, det er et område man aldrig bliver færdig med.