Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børneliv - se mit hjerte!

Børneliv - se mit hjerte!

Om donationen

Ifølge Børneliv, der består af uddannede læger og kandidatstuderende på medicinuddannelsen, vil en tidlig adfærdsorientering hos børn skabe en sund livsstil fra start samt gøre børnene mere opmærksomme på vigtigheden af at vedligeholde deres kroppe. Formålet med projektet er således at udbrede viden og undervise om vigtigheden af en sund krop til skoleelever og lærere gennem initiativerne ”Børneliv - for børn” og ”Børneliv - for voksne”. Gennem udvikling af gratis, online undervisningsmateriale, videreuddannelse og pleje af nuværende medlemmer, udvidelse af tilbud om workshops samt øget fokus på Børnelivs synlighed, er målet at skabe et øget, positivt fokus på sundhedsfremmende adfærdsændring i børns liv samt øge førstehjælpskundskaber hos voksne, der arbejder med børn.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Børneliv - se mit hjerte!
Støttet beløb
400.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnelivs tilbud er først og fremmest karakteriseret ved utrolig gode evalueringer fra brugerne (se nedenstående), og vi bliver meget tit booket igen og igen af de samme skoler. Samlet set betyder det, at vi simpelthen ikke kan følge med efterspørgslen fra skoler/institutioner og altid er fuldbooket 1/2 - 1 år frem. Alt det er for os et bevis på, at vi "findes" i bevidstheden blandt skoler/lærere/pædagoger. Endvidere bliver vi fortsat kontaktet af patientforeninger (Lungeforeningen, Børnehjerteforeningen, Bløderforeningen) som kender til Børneliv og beder os komme på besøg i deres regi og undervise. Alt det - og det faktum at vi nu er fast partner med Københavns kommune både med vores børne-workshops (via 'åben skolen') og voksen-workshops (via den centrale kommunale forvaltning) - er for os et bevis på, at vi forankrer vores arbejde og tilstedeværelse mere og mere på 'sundhedsarenaen'.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børneliv er er non-profit organisation, der arbejder for det oplyste, sunde og trygge Børneliv. Vi øger børnenes forståelse af krop, sundhed og sygdom gennem kreativt udviklede børneworkshops. Og vi uddanner voksne der arbejder med børn i at reagere korrekt og kompetent i akutte situationer bl.a. med brug af vores nyudviklede og first-of-its-kind virtual reality film, der intensiverer læringsoplevelsen. Da vi fra TrygFonden modtog brevet om støtte, var det specificeret, at vi ikke skulle fokusere på online undervisningsmateriale (jf. ovenstående punkt 1), så det har vi derfor ikke gjort, og har koncentreret vores arbejde på vores kerneydelse, samt udviklingspunkterne 1-3. Generel organisationsudvikling Børneliv har udviklet sig hastigt de senest år: Ved stiftelsen i 2013 bestod organisationen af otte unge læger, mens Børneliv idag tæller omkring 150 medlemmer. Vores aktiviteter udføres af en aktiv kerne på 60 frivillige læger, medicin- og sygeplejerskestuderende. Vi har i løbet af de sidste 5 år foretaget mere end 160 børneworkshops på Sjælland og dermed nået ud til mere end 9000 elever. Vi har lanceret vores nyudviklede førstehjælpskurser og oplever allerede stor efterspørgsel på vores innovative format, som inddrager virtual reality i undervisningen. Vores foredragsarrangementer ‘Medicin&Vin’ trækker hver gang over 150 deltagere, og vores arbejde opnår i tiltagende grad anerkendelse fra prominente sundhedsfaglige aktører. TrygFondens støtte til Børneliv har været helt helt essentiel for denne udvikling, for takket være jeres støtte har vi kunnet tilbyde stærke og velkvalificerede undervisningstilbud til vores medlemmer, og det har gjort det attraktivt for læger, sygeplejersker, medicinstuderende og sygeplejestuderende at blive medlem. Kerneydelserne // børne-workshops & voksen-workshops Kerneområdet for Børnelivs samarbejde med TrygFonden har dels været fortsat afvikling af vores børne-workshops med undervisning om krop og sundhed for børn i indskolingsalderen, og vi har udviklet nye workshops om øret/hørelsen, hjernen/synet og sorg/tristhed/mental sundhed. Og har vi udviklet vores voksen-workshops i akut førstehjælp til børn (målrettet voksne der arbejder med børn til dagligt) ved at udvikle vores interne oplæringskurser i førstehjælp sammen med eksperter fra simulationsenheden CAMES på Herlev Hospital, som er nogle af de bedste i landet til netop det. Vi har således klædt minimum 40 medlemmer på til at varetage den undervisning for Børneliv. Intern undervisning / Skuespilsworkshop og klovneworkshop For at gøre vores medlemmer til dygtigere undervisere, der kan forstå og kommunikere med børn i øjenhøjde, har vi afviklet kurser med den professionelle skuespiller, Ida Cæcilie Rasmussen, som har trænet Børnelivs medlemmer i non-verbal kommunikation, kropssprog, samt givet os konkrete undervisnings/formidlingsredskaber når vi laver skuespil for børnene. Vores medlemmer har givet udtryk for, at det er noget af det bedste undervisning, de har fået, og vi kan se, at de rammer børnenes pletskud i børnenes hjerner og hjerter, når de er ude og undervise. Herligt, simpelthen. I samme retning har vi opstartet et spændende samarbejde med Danske Hospitalsklovne, som har lavet workshops for os i deres tilgang til børn. Også her er udbyttet enormt for vores medlemmer. Samlet for denne type workshops gælder, at vores medlemmer oplever, at de også kan bruge disse færdigheder uden for Børneliv-regi i deres kliniske arbejde med børn og voksne, og dét er vi stolte af. Intern undervisning / Medicin & Vin Den sidste interne undervisningsaktivitet som TrygFonden har støttet er et koncept, som Børneliv har lanceret i 2018, nemlig foredragsrækken ‘Medicin & Vin’. Hver gang inviterer vi en lægelig ekspert samt en patient/pårørende, så vi kan få to spændende vinkler på en fagligt interessant problemstilling. Medicin & Vin har været kæmpe succes’er - for ud over vores egne medlemmer, så har der været et stort opbud af andre sundhedsprofessionelle samt interesserede lægfolk, og foredragene har samlet 100-180 deltagere hver gang. Særligt giver vores medlemmer udtryk for, at det har været meningsfulde og lærerige arrangementer, så vi fortsætter konceptet i 2019. I 2018 har vi haft foredrag om 1, Hypotermi / Præstø-ulykken, 2, For tidligt fødte børn, 3, Tripple-X-syndrom, og 4, Sorgens væsen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har lært meget i de seneste to år, og organisationen er på flere områder blevet professionaliseret, bl.a. med eksterne bestyrelsesmedlemmer samt leder-team-workshops for hele tiden at blive dygtigere til at drive organisationen. Især har vi haft stort fokus på medlemspleje- og uddannelse, da de frivillige medlemmer ER selve hjertet i Børnelivs undervisning. Og et nyt koncept for rekruttering, intro-kursus samt klare krav til medlemmerne, har gjort at vi har kunnet rekruttere bedre end nogensiden, har kunnet fastholde medlemmer længere, har fået mere engagement og udbytte af vores medlemmer og endelig - vigtigt! - har fået gladere medlemmer. Alt det arbejde fortsætter vi med at forbedre hele tiden. Vi har også lært, at det var logistisk vanskeligt booke vores voksen-workshops, så efter 8 måneders benarbejde har Børneliv netop her i vinteren 2019 indgået en "blok-aftale" med Københavns Kommune, hvor vi skal levere faste førstehjælpskurser til Københavns lærere og pædagoger. Det er iøvrigt en bedrift som ingen frivillig organisation nogensinde er kommet i mål med tidligere - så det er vi stolte af! Samtidig er det en model vi arbejde på - og forventer - kan eksporteres til andre kommuner.