Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børnelivs børneworkshops

Børneliv - se mit hjerte

Om donationen

Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Børneliv - se mit hjerte
Støttet beløb
433.270 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2019 beskæftigede den sekretariatsansatte sig med mange forskelligartede driftsopgaver, hvilket desværre tog en del af tiden fra forankringen af Børnelivs Børneworkshops. Det udvidede kommunesamarbejde samt udviklingen af undervisningsmateriale til før og efter afholdelsen af vores workshops er dog stadig på dagsordenen, og vil blive genoptaget når der på et tidspunkt bliver mulighed for at ansætte flere profiler til de forskellige sekretariatsfunktioner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evalueringerne fra Børnelivs Børneworkshops har i 2019 fortsat med at få topkarakterer på skolerne. I den forbindelse udtrykker lærerne ofte deres begejstring over elevernes nysgerrighed, indlevelse og refleksioner. Effekten af de forskellige børneworkshops spreder sig som ringe i vandet, og flere skoler har i løbet af året booket børneworkshops på baggrund af anbefalinger fra andre skoler, lærere, forældre mv. Endvidere satte Jesper Christensens besøg øget fokus på Børnelivs sundhedsbudskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve indholdet til Børnelivs børneworkshop virker efter hensigten. Derfor mener vi, at en eventuel forbedring ligger i at udvikle og tilbyde flere relevante workshops, hvilket vi er i fuld gang med angående øre-hørelse workshoppen og psykisk-trivsel workshoppen. For at stille talstærkt op til efterspørgslerne på vores børneworkshops ville det også være en styrke at lønne underviserkorpset, så underviserne hyppigere kan tage ud og afholde børneworkshops på skolerne.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet