Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børnelivs børneworkshops

Børneliv

Om donationen

Organisationen Børneliv er drevet af sundhedsfaglige frivillige, der arbejder for at fremme det sunde, trygge børneliv gennem nærværende formidling i øjenhøjde. Gennem tematiske workshops, fx hjertelungefunktionen eller mave-tarm-systemet, søger Børnelivs frivilligkorps at lære 5-13-årige folkeskoleelever på hele Sjælland om krop, sundhed og sygdom. Fomålet med at undervise og engagere børn i kroppen og psyken er, at børnene i en tidlig alder vil kunne drage egenomsorg og tage sunde valg. Denne donation går til at styrke Børnelivs sekretariat, så der i endnu højere grad kan fokuseres på at fastholde og rekruttere frivillige, at øge finansieringsmuligheder og egenindtjening samt at udvikle samarbejdet med stærke sundhedsaktører.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Børneliv
Støttet beløb
500.000 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet corona har det været vanskeligt at opbygge samarbejdsaftaler med kommunerne. I stedet har vi fokuseret på at tilpasse nuværende tilbud til onlineformater, så forankringen kunne indfinde sig der i 2020. I foråret 2021 har vi genoptaget udviklingen af de kommunale samarbejdsmuligheder og er indtil videre blevet godkendt på Åben Skole portalen ”Skolen i Virkeligheden.” Skolen i Virkeligheden muliggør netværksdannelser med alle danske kommuner, der via portalen kan finde Børnelivs tilbud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Undervisningen har affødt mange positive kommentarer fra elever og lærere, der indikerer, at kreativ sundhedsformidling, leg, inklusion og nærvær skaber nysgerrighed og vedvarende refleksioner i klasserne. Refleksioner der har medført, at forældre og lærere fra andre klasser og skoler har taget kontakt til Børneliv for at få undervisningen udbredt til et større antal børn. Børnelivs vision og mission er endvidere diffunderet ud til store dele af Danmark som følge af nationale sundhedsprojekter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under nedlukningen af skolerne, har vi i Børneliv tilpasset os situationen ved at tilbyde diverse online-arrangementer. Da nedlukningen dog har varet længere end først antaget, kunne vi på et tidligere stadie have intensiveret udviklingen af vores onlinetilbud. Således kunne Børnelivs workshops og arrangementer på nuværende tidspunkt have imødekommet flere af de læringsvilkår, som fjernundervisning påbyder. I tillæg er undervisningskorpset i 2020 blevet lønnet med mere stabilitet til følge.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet