Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Børnelivs børneworkshops

Børneliv

Om donationen

Foreningen Børneliv afholder workshops for børn, hvor børnene gennem grin, nysgerrighed og teater lærer at forholde sig til sundhed og deres krop i fem workshopforløb om hjerte-lunge, mave-tarm, øre-høre, psykisk trivsel og hjerne-øje. Aktiviteterne er målrettet børn i indskolingen og mellemtrinnet. Med donationen kan Børneliv opjustere timetallet for sine to projektkoordinatorer, så de fortsat kan koordinere skolebesøg samt Børnelivs indsatser og organisering.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Børneliv
Støttet beløb
900.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har åbnet dialogen om et fremtidigt samarbejde med 5 kommuner i Region Sjælland: Holbæk, Køge, Odsherred, Sorø og Slagelse. Alle de workshops, der har været afholdt i det nærværende projekt, er blevet booket igennem kontakt til kommunale indsatser, der har sat os i kontakt med skolerne. Der er desuden afholdt specifikke møder mhp. fremtidigt samarbejde i Slagelse og Odsherred samt planlagt møde med Sorø kommune.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I 2023 har vi som noget nyt - med jeres støtte - været ude og undervise børn i 5 kommuner (Holbæk, Køge, Odsherred, Slagelse og Sorø) i Region Sjælland. Vi er stolte af at have nået ud til kommuner, som ellers ikke ville have haft mulighed eller ressourcer til at tilbyde børnene undervisning i krop og sundhed. Med jeres støtte har det været muligt for os, at indgå samarbejde med kommunerne fremfor direkte med skolerne, som ellers har været den vanlige arbejdsgang i Børneliv.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da der er stor forskel på et børnehavebarn og en 3. klasse kan der til tider opstå problemer med formidlingen i mangel på differentiering. For de små kan det være svært at holde koncentrationen og indgå i dialog omkring sundhedsfaglige emner. For de store kan undervisningen blive for barnlig og kedelig, hvis man ikke formår at få dem med helt fra start. Fremadrettet ønsker vi at arbejde med en differentieret model, hvor der tages højde for den store forskel, der er på børn i vores målgruppe.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet