Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Bog om udsatte børn

tvDOKfilm

Om donationen

Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
tvDOKfilm
Støttet beløb
200.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bogen og nogle af dens temaer har været omdrejningspunktet for møder i det nævnte netværk for journalister, som er optaget af vidensbaseret journalistik på børne- og ungeområdet. Desuden vil man kunne se de undervisningsforløb som er beskrevet oven for som udtryk for en forankring.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bogen er solgt i ca. 500 eks. og står i dag på hvert andet bibliotek. Det er acceptabelt men ikke det afgørende succeskriterium. Det afgørende er, at bogen har ført til store interviews i Politiken, Kristeligt Dagblad, P1 Morgen, Mennesker og Medier og Socialrådgiveren. Desuden har jeg med afsæt i bogen selv skrevet kronikker til Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Ligesom bogen er blevet positivt anmeldt i Journalisten. Der ud over har bogen afstedkommet, at jeg har været inviteret til at tale i en række sammenhænge, hvor fagfolk på børne- og ungeområdet har været samlet. Her vil jeg blot nævne Kommunernes Landsforening, hvor jeg både har holdt oplæg for organisationens specialister på børn- og ungeområdet samt på en stor KL-konference med deltagelse af 1100 politikere og specialister som sidder med ansvaret for udsatte børn og unge. Endelige har bogen været afsætte for to seminarer for kommunale ledere på børn- og ungeområdet fra hele landet arrangeret af TrygFonden. På den lidt længere bane, kan bogen også få betydning idet jeg på baggrund af bogen har undervist både de studerende og lærerkollegiet på Journalisthøjskolen samt på Center for Konstruktiv Journalistik.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En række af bogens pointer kunne med fordel på forhånd have været delt med andre journalister, så de kunne bære dem videre. Desuden burde bogen ikke have været udgivet i samme uge som Bogmessen blev afviklet....