Søg støtte

Søg

Selvevaluering

"Boligkonflikten"

fsb

Om donationen

Der er få boligselskaber, der i dag kan tilbyde konfliktmægling for deres beboere. Fsb, som er Københavns største almene boligorganisation, tilbyder konfliktmægling i boligorganisationens afdelinger. Denne donation skal gå til at forlænge projektet Konfliktløsning, der fik støtte af TrygFonden i 2015, og som har medført oprettelsen af et korps af frivillige mæglere, der har skabt muligheden for rådgivning og konfliktløsning for 60.000 husstande i Storkøbenhavn. Projektet forlænges med et år for at give bedre mulighed for at forankre og udbrede det frivillige tilbud i afdelingerne.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
fsb
Støttet beløb
250.000 kr., år 2017
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Se besvarelsen ovenfor (samt evaluering af Konflikthjælpen)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Etablering af frivilligkorps af uddannede mæglere var en stor succes og hurtigt nåede korpset op på 10-15 mæglere. Beboere, der blev tilbudt konfliktmægling i stedet for at få deres konflikt behandlet juridisk, tog godt imod tilbuddet. Til gengæld har det vist sig vanskeligere at implementere mægling som ny praksis i sagsbehandlingen hos de organisationer, der ikke har været vant til at arbejde med mægling tidligere. Og det kræver, at organisationen tager denne (nye) faglighed til sig bredt i organisationen (både blandt beboere, politikere, samt den administrative ledelse og på sagsbehandlerniveau). I sidste del af projektperioden blev det dog tydeligt, at fagligheden blev mere og mere udbredt, således at antallet af sager, der blev henvist fra boligorganisationerne steg betragteligt

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig, at målet om at forankre Boligkonflikten i en selvstændig forening var særdeles vanskelig. Vi skiftede derfor spor og har gennem den seneste projektperiode arbejdet på at forankre indsatsen hos en etableret frivillig-organisation. Det havde (måske) gjort en forskel, hvis vi fra starten havde Indgået samarbejde med organisationer, der kunne og ville overtage driften efter endt forsøgsprojekt Større grad af bevidsthed fra de involverede organisationer i, at tage den nye tilgang til konfliktløsning til sig