Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Book en midlertidig pårørende

Amager og Hvidovre Hospital

Om donationen

For mange patienter er det en stor udfordring at blive henvist til et kræftpakkeforløb. Der er mange informationer og undersøgelser over en kort periode, og derfor er det rart at have en pårørende med. På Amager og Hvidovre Hospital møder de omkring 2.500 kræftpatienter hvert år. Denne donation går til et projekt, der skal rekruttere frivillige, som kan ledsage de kræftpatienter, som ikke har en pårørende, og støtte dem i de indledende undersøgelser. Det skal give tryghed for patienterne at have en person ved deres side, som hjælper med at huske alle informationerne fra lægerne, og som kan bakke dem op i den svære tid.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Amager og Hvidovre Hospital
Støttet beløb
363.300 kr., år 2020
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Trods positiv evaluering fra patienter, der har benyttet muligheden for en frivillig, er det ikke lykkedes at tilbuddet blev et fast tiltag på nuværende tidspunkt og i den beskrevne model med ansættelse af koordinator. Erfaringerne fra projektet vil blive anvendt til at undersøge mulighederne for på sigt at kunne benytte frivillige som midlertidige pårørende ved andre patientgrupper

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet indgik 1016 patienter, af de adspurgte 525 patienter ønskede 83 at benytte tilbuddet (ca 15%). Alle tilkendegav, at de havde oplevet tryghed og støtte samt at de havde fået hjælp til afklaring af spørgsmål og tvivl Af etiske overvejelser fravalgte styregruppen at interviewe de pårørende da nogle patienter udtalte at de ønskede en frivillig, da de ikke ville involvere den pårørende p.t. Enkelte pårørende udtalte at de var glade for deres pårørende havde haft mulighed for en frivillig

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det vurderes at de valgte aktiviteter var de rigtige til at nå målene

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår